POĎ ŠTUDOVAŤ SjF STU

Otestuj sa!

Dobré vedomosti z matematiky a fyziky sú zárukou úspešného štúdia na technickej univerzite. Otestuj sa a doplň svoje vedomosti zo stredoškolskej matematiky a fyziky.


Otestuj sa

ŽIVOT NA ŠKOLE


Ubytovanie pre študentov

Slovenská technická univerzita rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne.

Študentské domovy >

Študentský cech strojárov

Študentský cech strojárov, je nezávislá organizácia, ktorá združuje študentov strojníckej fakulty, podporuje ich aktivity a presadzuje práva na akademickej pôde.

Aktivity cechu >
 

18. 8. 2023

Ukončenie podania prihlášok

Prihlášky pre bakalárske štúdium 2023/2024 môžete podávať do 18. augusta 2023.

Strojnícka fakulta STU

Strojnícka fakulta STU v Bratislave už viac ako sedem desaťročí prináša kvalitnú výučbu strojárskych študijných odborov na Slovensku. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie doma i v zahraničí. Dokazujú to aj naši strojní inžinieri, ktorí sa uplatňujú nielen v klasickom strojárskom priemysle, ale aj v automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom, chemickom priemysle, v energetike a všade tam, kde sa prevádzkujú strojnotechnologické zariadenia.

Viac o Strojníckej fakulte >

SjF STU ponúka od roku 2018 v spolupráci s americkou firmou IEEE a Cambridge University Press jazykové testovanie v oblasti technickej angličtiny. Získanie medzinárodných jazykových certifikátov sa realizuje e-formou v troch základných úrovniach a štyroch zručnostiach: čítaní technických textov, písaní, posluchu a rozprávaní. Certifikát IEEE je možné získať na SjF zatiaľ ako jedinej vysokoškolskej inštitúcii na Slovensku a ocenia ho nielen študenti technických smerov, ale i pracovníci technických odborov pri získavaní pracovných pozícií v medzinárodných inštitúciách doma i v zahraničí.

VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI


HODNOTENIE ŠTUDENTOV


Erik Škopec

"Štúdium na Strojníckej fakulte mi dalo v prvom rade kvalitné vzdelanie, ktoré bolo doplnené rozvíjaním soft skills v Študentskom cechu strojárov a taktiež rozvíjaním jazykových a organizačných zručností na Summer school v Pekingu. Keď spojíme vzdelanie a všetky tieto skúsenosti dokopy, cítim sa byť pripravený vstúpiť do veľkého sveta techniky."

Program: Strojárske technológie a materiály

Mia Mizerová

"Vďaka inžinierskemu štúdiu na SjF STU, okrem kvalitných odborných vedomostí, som si posunula trpezlivosť a vytrvalosť na úroveň, o ktorej som ani len netušila. Som toho názoru, že tieto vlastnosti sú kľúčové v osobnom aj pracovnom živote."

Program: Výrobné systémy a manažérstvo kvality

Veronika Šímová

"Túto školu som si vybrala kvôli jej perspektívnosti do budúcna a takisto pre jej dobré meno. Vďaka štúdiu na strojarine som nadobudla nie len teoretické poznatky, ale aj veľa praktických zručností a takisto nezabudnuteľných zážitkov. Okrem toho som si ako súčasť najlepšieho študentského parlamentu na Slovensku zlepšila svoje manažérske a organizačné schopnosti a takisto som získala kopu kontaktov, čo sa do budúcna určite zíde. Ak by som si dnes mala vybrať znovu, zvolila by som rovnako!"

Program: Meranie a skúšobníctvo

Ema Novotná

"Program Profesijný bakalár som si vybrala, lebo bol pre mňa atraktívny svojím spájaním teórie s praktickou výučbou. Máme šancu vidieť veci, ktoré sa učíme na fakulte, reálne v praxi. Preto je táto forma štúdia pre mňa zaujímavá."

Program: Profesijný Bakalár
Naše

SOCIÁLNE SIETE

Sledujte nás aj na našich sociálnych sieťach a vždy sa dozviete tie najnovšie informácie.


Strojnícka fakulta STU v Bratislave

strojnicka_fakulta_stu_ba

Najbližšie

UDALOSTI

Bakalárske štúdium

Podávanie prihlášok na akad. rok 2023/2024

18

AUG

Možnosť podávania prihlášok na bakalárske štúdium je spustené. Termín pre podanie prihlášky: 18. august 2023
 
 
Inžinierske štúdium

Prijímacie konanie – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

18

AUG

Termín pre podanie prihlášky: 18. august 2023. Informácie o prijímacom konaní: sjf.stuba.sk

 

Prečo študovať na

SjF STU

Strojnícka fakulta STU má menej ako 2% nezamestnanosť. Každoročný počet absolventov SjF nie je ani zďaleka dostatočný na pokrytie potrieb Slovenska a priamych požiadaviek výrobných a nevýrobných organizácií.


98%

Uplatnenie študentov


Absolventi našej fakulty zarábajú v priemere tisíc eur a viac. Pracovať môžete začať častokrát už popri štúdiu, keďže fakulta spolupracuje s desiatkami významných priemyselných podnikov.


1743

Priemer. plat absolventov

Otestuj sa!

Dobré vedomosti z matematiky a fyziky sú zárukou úspešného štúdia na technickej univerzite. Otestuj sa a doplň svoje vedomosti zo stredoškolskej matematiky a fyziky.


Otestuj sa

POĎ ŠTUDOVAŤ SjF STU


Bakalárske štúdium

Pozri si naše akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia pre rok 2020.

Bakalárske programy >


Prihláška

Prihlášku môžeš podať v elektronickej forme použitím informačného systému AIS.

Podať prihlášku >

ŽIVOT NA ŠKOLE


Ubytovanie pre študentov

Slovenská technická univerzita rekonštruuje postupne všetky svoje študentské domovy a jedálne.

Študentský domov >


Študentský cech strojárov

Študentský cech strojárov, je nezávislá organizácia, ktorá združuje študentov strojníckej fakulty, podporuje ich aktivity a presadzuje práva na akademickej pôde.

Aktivity cechu >

18. 8. 2023

Ukončenie podania prihlášok

Prihlášky pre bakalárske štúdium 2023/2024 môžete podávať od januára 2023 do 18. augusta 2023.

Strojnícka fakulta

STU v Bratislave

Strojnícka fakulta STU v Bratislave už viac ako sedem desaťročí prináša kvalitnú výučbu strojárskych študijných odborov na Slovensku. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie doma i v zahraničí.SjF STU ponúka od roku 2018 v spolupráci s americkou firmou IEEE a Cambridge University Press jazykové testovanie v oblasti technickej angličtiny. Certifikát IEEE je možné získať na SjF zatiaľ ako jedinej vysokoškolskej inštitúcii na Slovensku.

Viac o fakulte >

VÝZNAMNÍ ABSOLVENTI


 • Vladimír Slezák
  Generálny riaditeľ Siemens, s.r.o.

  „Strojarina ma naučila chápať súvislosti.“
 • Jaroslav Holubec
  Riaditeľ prevádzky jadrových elektrární

  „Na matematike je krásne, že je bez emócií.“
 • Ján Mészáros
  CEO e-Sense Slovakia

  „Bez strojariny by som ani nežil.“
 • Miroslav Havlík
  Riaditeľ firmy Evonik Fermas, s. r. o.

  "Verím tomu, že najstabilnejší zamestnanec je pre firmu ten, ktorý sa vypracuje v jej vnútri. Ponuku som dostal už na výške.“
 • Igor Lengyel
  Zakladateľ NMS s.r.o.

  „Ak si predstavujete, že niečo bude trvať určitú dobu, vynásobte ju tromi a buďte trpezliví.“
 • Michal Harakaľ
  Konštruktér BMW

  „Prax mi ukázala, že teória nie je blbosť.“

HODNOTENIE ŠTUDENTOV


 • Erik Škopec

  "Štúdium na Strojníckej fakulte mi dalo v prvom rade kvalitné vzdelanie, ktoré bolo doplnené rozvíjaním soft skills v Študentskom cechu strojárov a taktiež rozvíjaním jazykových a organizačných zručností na Summer school v Pekingu. Keď spojíme vzdelanie a všetky tieto skúsenosti dokopy, cítim sa byť pripravený vstúpiť do veľkého sveta techniky."

  Program: Strojárske technológie a materiály
 • Mia Mizerová

  "Vďaka inžinierskemu štúdiu na SjF STU, okrem kvalitných odborných vedomostí, som si posunula trpezlivosť a vytrvalosť na úroveň, o ktorej som ani len netušila. Som toho názoru, že tieto vlastnosti sú kľúčové v osobnom aj pracovnom živote."

  Program: Výrobné systémy a manažérstvo kvality
 • Veronika Šímová

  "Túto školu som si vybrala kvôli jej perspektívnosti do budúcna a takisto pre jej dobré meno. Vďaka štúdiu na strojarine som nadobudla nie len teoretické poznatky, ale aj veľa praktických zručností a takisto nezabudnuteľných zážitkov. Okrem toho som si ako súčasť najlepšieho študentského parlamentu na Slovensku zlepšila svoje manažérske a organizačné schopnosti a takisto som získala kopu kontaktov, čo sa do budúcna určite zíde. Ak by som si dnes mala vybrať znovu, zvolila by som rovnako!"

  Program: Meranie a skúšobníctvo
 • Ema Novotná

  "Program Profesijný bakalár som si vybrala, lebo bol pre mňa atraktívny svojím spájaním teórie s praktickou výučbou. Máme šancu vidieť veci, ktoré sa učíme na fakulte, reálne v praxi. Preto je táto forma štúdia pre mňa zaujímavá."

  Program: Profesijný Bakalár