Študuj strojarinu - SjF STU - Študijné programy

Akreditované študijné programy

Študijné programy

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave ti otvárame bránu do sveta strojariny. Od nášho vzniku sme pripravili na skvelú budúcnosť až 21 000 úspešných absolventov. Okrem  bakalárskych študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky má SjF akreditovaný aj unikátny študijný program Profesijný bakalár s dĺžkou štúdia 4 roky. Študijné plány v 1. roku štúdia zahŕňajú predmety, ktorých cieľom je rozvíjať stredoškolské vedomosti z matematiky, fyziky a technických predmetov. Okrem štúdia v slovenskom jazyku ponúkame aj 1 bakalársky študijný program - Aplikovaná mechanika a mechatronika v anglickom jazyku.

Naši študenti majú možnosť taktiež získať jazykový certifikát IEEE a na vybraných študijných programoch aj unikátny EUR-ACE (certifikát kvality), ktorý študentom otvorí bránu do pracovného sveta strojariny aj za hranicami Slovenska.

Okrem spomenutých certifikátov, môžu naši študenti absolvovať cez program Erasmus + študijné pobyty v zahraničí na technických univerzitách po celom svete.

Vzdelávanie na Strojníckej fakulte sme postavili na troch základných pilieroch : tradícia, odbornosť a kvalita. Sme alma mater všetkých strojníckych fakúlt na Slovensku. Naši absolventi sú vyhľadávaní najvýznamnejšími spoločnosťami z oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu. Už počas štúdia môžeš nadviazať spoluprácu s lídrami technologického vývoja na Slovensku i vo svete. Po úspešnom získaní titulu bakalára (Bc.) , môžeš pokračovať na 2 ročnom inžinierskom štúdiu.

Už vieš ktorý program si vyberieš?

Aplikovaná mechanika a mechatronika

Aplikovaná mechanika a mechatronika - štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky strojníctva, elektroniky a informatiky...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >
 

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov - absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatizácie a automatizácie s orientáciou hlavne na stroje, technické systémy a procesy v strojárstve a príbuzných oblastiach...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Automobily a mobilné pracovné stroje

Absolvent získa základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia, má všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti automobilovej techniky, spaľovacích motorov a mobilných pracovných strojov...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >
 

Energetické stroje a zariadenia

Štúdium je orientované na široké spektrum strojov a zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Enviromentálna výrobná technika

Ak sa chceš v budúcnosti podieľať na návrhu a vývoji nových konštrukcií výrobných strojov a technológií, je práve tento odbor vhodný pre Teba, pretože získaš najlepšie základy konštruktérskych znalostí, výrobnej techniky, environmentálnej techniky, strojárskych technológií, materiálov, automatizácie či metrológie, a teda aj skvelý predpoklad do budúcnosti stať sa jedným z najlepšie platených odborníkov v strojárstve...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >
 

Meranie a manažérstvo kvality

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie a bude mať vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažérstva, ako aj z oblasti výrobnej techniky, navrhovania informačných a riadiacich systémov, informačných technológií a technickej diagnostiky...

Zobraziť viac > E-prihláška >

Strojárske technológie a materiály

Strojárske technológie a materiály - absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárenstva s orientáciou na strojárske technológie zvárania, tvárnenia, zlievania a obrábania a tepelného spracovania...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >
 

Technika ochrany životného prostredia

Technika ochrany životného prostredia - absolventi študijného programu dokážu analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí priemyselnej a potravinárskej výroby...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Profesijne orientovaný bakalár new
(Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky)

Absolvent počas profesijne orientovaného štúdia získa všeobecný prehľad - odborné poznatky z oblasti dopravnej automobilovej techniky a ich rozšírenie o praktické zručnosti a skúsenosti realizované profesijnou praxou v reálnom podnikovom prostredí...

Zobraziť viac > E-prihláška >
 

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v anglickom jazyku


Aplikovaná mechanika a mechatronika >

Akreditované študijné programy

Študijné programy

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave ti otvárame bránu do sveta strojariny. Od nášho vzniku sme pripravili na skvelú budúcnosť až 21 000 úspešných absolventov. Okrem  bakalárskych študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky má SjF akreditovaný aj unikátny študijný program Profesijný bakalár s dĺžkou štúdia 4 roky. Študijné plány v 1. roku štúdia zahŕňajú predmety, ktorých cieľom je rozvíjať stredoškolské vedomosti z matematiky, fyziky a technických predmetov. Okrem štúdia v slovenskom jazyku ponúkame aj 1 bakalársky študijný program - Aplikovaná mechanika a mechatronika v anglickom jazyku.

Naši študenti majú možnosť taktiež získať jazykový certifikát IEEE a na vybraných študijných programoch aj unikátny EUR-ACE (certifikát kvality), ktorý študentom otvorí bránu do pracovného sveta strojariny aj za hranicami Slovenska. Okrem spomenutých certifikátov, môžu naši študenti absolvovať cez program Erasmus + študijné pobyty v zahraničí na technických univerzitách po celom svete.

Vzdelávanie na Strojníckej fakulte sme postavili na troch základných pilieroch : tradícia, odbornosť a kvalita. Sme alma mater všetkých strojníckych fakúlt na Slovensku. Naši absolventi sú vyhľadávaní najvýznamnejšími spoločnosťami z oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu. Už počas štúdia môžeš nadviazať spoluprácu s lídrami technologického vývoja na Slovensku i vo svete. Po úspešnom získaní titulu bakalára / Bc./, môžeš pokračovať na 2 ročnom inžinierskom štúdiu.

Prihlásiť sa môžete do 15. 6. 2021

Aplikovaná mechanika a mechatronika

Aplikovaná mechanika a mechatronika - štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky strojníctva, elektroniky a informatiky...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

Automatizácia a informatizácia strojov a procesov - absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti informatizácie a automatizácie s orientáciou hlavne na stroje, technické systémy a procesy v strojárstve a príbuzných oblastiach...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Automobily a mobilné pracovné stroje

Absolvent získa základné vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia, má všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti automobilovej techniky, spaľovacích motorov a mobilných pracovných strojov...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Energetické stroje a zariadenia

Štúdium je orientované na široké spektrum strojov a zariadení, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Enviromentálna výrobná technika

Ak sa chceš v budúcnosti podieľať na návrhu a vývoji nových konštrukcií výrobných strojov a technológií, je práve tento odbor vhodný pre Teba, pretože získaš najlepšie základy konštruktérskych znalostí, výrobnej techniky, environmentálnej techniky, strojárskych technológií, materiálov, automatizácie či metrológie, a teda aj skvelý predpoklad do budúcnosti stať sa jedným z najlepšie platených odborníkov v strojárstve...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Meranie a manažérstvo kvality

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie a bude mať vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažérstva, ako aj z oblasti výrobnej techniky, navrhovania informačných a riadiacich systémov, informačných technológií a technickej diagnostiky...

Zobraziť viac > E-prihláška >

Strojárske technológie a materiály

Strojárske technológie a materiály - absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore strojárenstva s orientáciou na strojárske technológie zvárania, tvárnenia, zlievania a obrábania a tepelného spracovania...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Technika ochrany životného prostredia

Technika ochrany životného prostredia - absolventi študijného programu dokážu analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí priemyselnej a potravinárskej výroby...

Zobraziť viac > E-prihláška > PDF >

Profesijne orientovaný bakalár new
(Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky)

Absolvent počas profesijne orientovaného štúdia získa všeobecný prehľad - odborné poznatky z oblasti dopravnej automobilovej techniky a ich rozšírenie o praktické zručnosti a skúsenosti realizované profesijnou praxou v reálnom podnikovom prostredí...

Zobraziť viac > E-prihláška >

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v anglickom jazyku


Aplikovaná mechanika a mechatronika