Zo Strojariny - Študuj strojarinu

Zo Strojariny

Ahojte,

Sme študentský spolok združujúci dievčatá na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Náš spolok vznikol koncom septembra roku 2020, kedy sme si po pondelkovej schôdzi Študentského cechu strojárov uvedomili, že z veľkého množstva študentov na fakulte, je nás dievčat len veľmi málo. Naša organizácia spadá pod už spomínaný cech strojárov. Každá sme boli jeho členkou, ale chceli sme vytvoriť niečo, čo by nás všetky spájalo. Takto vznikol nápad čisto dievčenskej organizácie ZoStrojariny.

Každá z nás si zvolila funkciu, ktorá ju baví a cíti sa v nej dobre. Tak ako všetky organizácie máme svoju vedúcu, dievčatá, ktoré vybavujú maily, komunikáciu s fakultou a tie, ktoré sa starajú o celkový vzhľad a chod sociálnych sietí. Väčšina z nás je zo Strojníckej fakulty, no medzi nami si našla miesto aj chemička, ktorá je neodlúčiteľnou súčasťou nášho spolku. Aj toto je fakt, ktorý vypovedá o tom, že každá z vás má u nás dvere otvorené a bude pre tento spolok určite veľkým prínosom.

Našim primárnym cieľom je ukázať, že ženy patria do tohto odvetvia rovnako ako muži. Práve to, chceme priblížiť mladým študentkám na stredných aj základných školách, ktoré možno ani neuvažujú nad technickým smerom. Koncept projektu DÁMSKA JAZDA vznikol práve s týmto zámerom. Workshopy budú mať interaktívny charakter, kde predstavíme študentom našu fakultu, možnosti uplatnenia a aktívne ich zapojíme do aktivít, ktoré úzko súvisia s predmetmi, ktoré sa na strojarine vyučujú.


„Je to mužské odvetvie a skončím pracovať vo fabrike za pásom." To ale vôbec nie je pravda. Naopak technika potrebuje ženy, ktoré často bývajú výborné manažérky s rozvinutým multitaskingom.


Každá sme si vybrali strojarinu z iného dôvodu. Ani jedna sme nevedeli, čo nás čaká, ale teraz už všetky vieme, že sme si vybrali správne. Dúfame, že v budúcnosti sa aj našou zásluhou zvýši záujem o strojné inžinierstvo a na fakulte sa bude objavovať čoraz viac študentiek.

Spýtali sme aj našich pedagógov, prečo sú práve dievčatá tak dôležité v technickom odvetví. Každý z nich mal svoje odôvodnenie a toto sú ich výroky:


„Študentky na strojarine sú príkladom víťazstva kvality nad kvantitou.“

- RNDr. Jozef Leja, PhD.

„Prečo študovať strojarinu v Bratislave? Lebo učí k reálnemu životu. Sú tam predmety a ľudia, aj milé, aj jemné, aj drsné. Rozmanité ako v reálnom živote. A v rozmanitosti je krása. Ja si myslím, že netreba baby lákať na štúdium lebo NIEČO, ale treba im dať pocit, že je absolútne prirodzené a normálne, aby aj dievča študovalo technické odbory.“

- doc. Ing. Karol Prikkel, CSc

Pokiaľ máš akékoľvek otázky a chceš o nás vedieť viac a zistiť, kto sa vlastne za celým projektom skrýva, nájdeš nás na našom instagrame instagram.com/zo.strojariny a na facebooku facebook.com/zoStrojariny .

Zo Strojariny

Ahojte,

Sme študentský spolok združujúci dievčatá na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Náš spolok vznikol koncom septembra roku 2020, kedy sme si po pondelkovej schôdzi Študentského cechu strojárov uvedomili, že z veľkého množstva študentov na fakulte, je nás dievčat len veľmi málo. Naša organizácia spadá pod už spomínaný cech strojárov. Každá sme boli jeho členkou, ale chceli sme vytvoriť niečo, čo by nás všetky spájalo. Takto vznikol nápad čisto dievčenskej organizácie ZoStrojariny.

Každá z nás si zvolila funkciu, ktorá ju baví a cíti sa v nej dobre. Tak ako všetky organizácie máme svoju vedúcu, dievčatá, ktoré vybavujú maily, komunikáciu s fakultou a tie, ktoré sa starajú o celkový vzhľad a chod sociálnych sietí. Väčšina z nás je zo Strojníckej fakulty, no medzi nami si našla miesto aj chemička, ktorá je neodlúčiteľnou súčasťou nášho spolku. Aj toto je fakt, ktorý vypovedá o tom, že každá z vás má u nás dvere otvorené a bude pre tento spolok určite veľkým prínosom.

Našim primárnym cieľom je ukázať, že ženy patria do tohto odvetvia rovnako ako muži. Práve to, chceme priblížiť mladým študentkám na stredných aj základných školách, ktoré možno ani neuvažujú nad technickým smerom. Koncept projektu DÁMSKA JAZDA vznikol práve s týmto zámerom. Workshopy budú mať interaktívny charakter, kde predstavíme študentom našu fakultu, možnosti uplatnenia a aktívne ich zapojíme do aktivít, ktoré úzko súvisia s predmetmi, ktoré sa na strojarine vyučujú.


„Je to mužské odvetvie a skončím pracovať vo fabrike za pásom." To ale vôbec nie je pravda. Naopak technika potrebuje ženy, ktoré často bývajú výborné manažérky s rozvinutým multitaskingom.


Každá sme si vybrali strojarinu z iného dôvodu. Ani jedna sme nevedeli, čo nás čaká, ale teraz už všetky vieme, že sme si vybrali správne. Dúfame, že v budúcnosti sa aj našou zásluhou zvýši záujem o strojné inžinierstvo a na fakulte sa bude objavovať čoraz viac študentiek.

Spýtali sme aj našich pedagógov, prečo sú práve dievčatá tak dôležité v technickom odvetví. Každý z nich mal svoje odôvodnenie a toto sú ich výroky:


„Študentky na strojarine sú príkladom víťazstva kvality nad kvantitou.“

- RNDr. Jozef Leja, PhD.

„Prečo študovať strojarinu v Bratislave? Lebo učí k reálnemu životu. Sú tam predmety a ľudia, aj milé, aj jemné, aj drsné. Rozmanité ako v reálnom živote. A v rozmanitosti je krása. Ja si myslím, že netreba baby lákať na štúdium lebo NIEČO, ale treba im dať pocit, že je absolútne prirodzené a normálne, aby aj dievča študovalo technické odbory.“

- doc. Ing. Karol Prikkel, CSc

Pokiaľ máš akékoľvek otázky a chceš o nás vedieť viac a zistiť, kto sa vlastne za celým projektom skrýva, nájdeš nás na našom instagrame instagram.com/zo.strojariny a na facebooku facebook.com/zoStrojariny .

PRIDAJ SA K NÁM:
E-Prihláška>