Strojnícka fakulta STU v Bratislave

História fakulty

Sme najstaršou strojníckou fakultou na Slovensku. Samostatná výučba strojného inžinierstva na STU funguje od 1940. Znamená to, že Strojnícka fakulta STU doslova písala dejiny strojárstva na Slovensku. Za skoro 80 rokov sa vypracovala na špičkovú a rešpektovanú vedecko-výskumnú inštitúciu doma aj v zahraničí. Takáto tradícia a kvalita je ojedinelá. Keď fakulta oslavovala 70 rokov, na oslave sa podieľali účastníci až zo 14 štátov. Teraz do tejto tradície môžeš patriť aj ty. Stačí, ak sa k nám pridáš a budeš študovať strojárinu na najstaršej Strojníckej fakulte na Slovensku.

Našim spoločným cieľom je aby čo najviac našich študentov ukončilo svoje štúdium slávnostnou promóciou na všetkých stupňoch štúdia. Rozhodni sa pre štúdium u nás a my ťa naučíme všetko podstatné, čo o strojárstve potrebuješ vedieť.

Zostroj si svoju budúcnosť na SjF STU!

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

História fakulty


Sme najstaršou strojníckou fakultou na Slovensku. Samostatná výučba strojného inžinierstva na STU funguje od 1940. Znamená to, že Strojnícka fakulta STU doslova písala dejiny strojárstva na Slovensku.Za skoro 80 rokov sa vypracovala na špičkovú a rešpektovanú vedecko-výskumnú inštitúciu doma aj v zahraničí. Takáto tradícia a kvalita je ojedinelá. Keď fakulta oslavovala 70 rokov, na oslave sa podieľali účastníci až zo 14 štátov. Teraz do tejto tradície môžeš patriť aj ty. Stačí, ak sa k nám pridáš a budeš študovať strojárinu na najstaršej Strojníckej fakulte na Slovensku.Našim spoločným cieľom je aby čo najviac našich študentov ukončilo svoje štúdium slávnostnou promóciou na všetkých stupňoch štúdia. Rozhodni sa pre štúdium u nás a my ťa naučíme všetko podstatné, čo o strojárstve potrebuješ vedieť.Zostroj si svoju budúcnosť na SjF STU!