Deň otvorených dverí 2024 - Študuj strojarinu
Robotika na SjF STU - štvornohý robot budúcnosti
Robotika na SjF STU – náš absolvent je tvorcom autonómneho štvornohého robota budúcnosti
30/10/2022
Ďakujeme – DOD 24
22/02/2024
Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk