Absolventi Strojníckej fakulty STU v Bratislave patria k elite - Študuj strojarinu