Pomáhame v boji proti Covid-19 - Študuj strojarinu
Summer Camp v Pekingu
02/08/2019
Viki na STU študuje strojarinu
20/08/2020
Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk