Možnosť klimatizovať solárnym teplom - Študuj strojarinu
Summer Camp v Pekingu
02/08/2019
Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk