Technika ochrany životného prostredia - Študuj strojarinu

Študijný program

Technika ochrany

životného prostredia

Moderné technológie pre udržanie čistého životného prostredia a ekologickej priemyselnej výroby

Prečo študovať tento študijný program?

Naučíš sa analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí priemyslu. Ale aj ovládať technickú, výrobnú a projektovú dokumentáciu.

Čaká ťa štúdium o procesoch, zariadeniach, moderných technológiách pre udržanie čistého životného prostredia a modernej ekologickej priemyselnej výroby.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Spracovanie a recyklácia
Ochrana ovzdušia
Procesné strojníctvo
Dizajn procesných zariadení

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Technik vodohospodárskeho rozvoja

Vypracovávanie stratégie modernizácie systému vodohospodárskej infraštruktúry. Vypracovávanie štúdií, generelov a analýz v oblasti vodohospodárskej infraštruktúry. Zabezpečovanie komplexných úloh vodohospodárskej problematiky v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií. Usmerňovanie výkonov prevádzkových činností v oblasti verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čističiek odpadových vôd.

Energetik technológ

Zabezpečovanie a koordinovanie odborných prehliadok, skúšok a opráv energetických zariadení. Zostavovanie plánov spotreby energií. Kontrolovanie racionálneho využívania energií v rámci spoločnosti. Vedenie evidencie spotreby energií jednotlivých úsekov spoločnosti.

Špecialista plánovania výroby

Plánovanie výrobného procesu na základe obdržaných objednávok, vypočítavanie výrobných kapacít. Vypracovávanie denných, týždenných a mesačných plánov výroby. Zabezpečovanie včasných dodávok materiálu. Upravovanie plánov výroby na základe stavu materiálových zásob a výrobných kapacít. Zabezpečovanie plynulého chodu výrobného procesu. Sledovanie plnenia výrobných termínov v súlade s plánom výroby.

Procesný technik v chemickej výrobe

Dohliadanie na chemické procesy vo výrobe a ich optimalizácia. Podporovanie produkčných aktivít, riešenie technologických problémov z teoretického a praktického hľadiska. Sledovanie procesov vo výrobe a vykonávanie zásahov na výrobných linkách, ak je to nevyhnutné. Spracovávanie kontrolných analýz. Sledovanie kvality výrobkov.

Kde môžeš pracovať

Slovnaft a.s. Bratislava
Rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy
Mondeléz SR Bratislava
Výroba a spracovanie kakaových bôbov, cukrovinárskych polotovarov, konzumného kakaového prášku, tabuľkových čokolád, čokoládových a nečokoládových cukroviniek
Evonik Fermas Slovenská Ľupča
Komerčná výroba vlastných a zákazníckych produktov ako aminokyseliny, deriváty aminokyselín, biosurfactants, oligosacharidy, mastné kyseliny a iné.
Duslo a.s. Šala
Patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku - výrobca hnojív európskeho významu a globálny dodávateľ gumárskych chemikálií

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Ing. Martin Németh

absolvent programu

Študijný odbor STAM som si vybral najmä preto, že už od malička som bol v kontakte s výrobnými technológiami v strojárskom priemysle a týmto smerom ma to „ťahalo“ aj po gymnáziu. Aktuálne pôsobím ako Projektový inžinier – konštruktér vo firme Sylex v Bratislave na oddelení opto-vláknových senzorov. Venujem sa návrhu a tvorbe technických riešení v 3D (SolidWorks) od samostatného dielu až po celú zostavu.
Zahŕňa to aj tvorbu a úpravu výkresovej dokumentácie pre výrobu CNC/3D tlač a následnú komunikáciu s dodávateľmi a tvorbu cenových ponúk.

V práci som využil poznatky z vysokej školy a praxe. Najmä v situáciách, kedy je potrebné zvoliť vhodnú technológiu výroby pre daný diel alebo vedieť, čo sa dá vyrobiť, resp. nedá.

Ak by som mal možnosť odkázať študentom jednu vetu a radu tak by to bolo:
„Keby to bolo ľahké, robil by to každý.“

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Ing. Oliver Macho, PhD.

Tútor študijného programu
oliver.macho@stuba.sk

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk