Technika ochrany životného prostredia - Študuj strojarinu

Študijný program

Technika ochrany

životného prostredia

Moderné technológie pre udržanie čistého životného prostredia a ekologickej priemyselnej výroby

Prečo študovať tento študijný program?

Naučíš sa analyzovať procesy prebiehajúce v procesnej technike z rôznych oblastí priemyslu. Ale aj ovládať technickú, výrobnú a projektovú dokumentáciu.

Čaká ťa štúdium o procesoch, zariadeniach, moderných technológiách pre udržanie čistého životného prostredia a modernej ekologickej priemyselnej výroby.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Spracovanie a recyklácia
Ochrana ovzdušia
Procesné strojníctvo
Dizajn procesných zariadení

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Technik vodohospodárskeho rozvoja

Vypracovávanie stratégie modernizácie systému vodohospodárskej infraštruktúry. Vypracovávanie štúdií, generelov a analýz v oblasti vodohospodárskej infraštruktúry. Zabezpečovanie komplexných úloh vodohospodárskej problematiky v oblasti verejných vodovodov a kanalizácií. Usmerňovanie výkonov prevádzkových činností v oblasti verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čističiek odpadových vôd.

Energetik technológ

Zabezpečovanie a koordinovanie odborných prehliadok, skúšok a opráv energetických zariadení. Zostavovanie plánov spotreby energií. Kontrolovanie racionálneho využívania energií v rámci spoločnosti. Vedenie evidencie spotreby energií jednotlivých úsekov spoločnosti.

Špecialista plánovania výroby

Plánovanie výrobného procesu na základe obdržaných objednávok, vypočítavanie výrobných kapacít. Vypracovávanie denných, týždenných a mesačných plánov výroby. Zabezpečovanie včasných dodávok materiálu. Upravovanie plánov výroby na základe stavu materiálových zásob a výrobných kapacít. Zabezpečovanie plynulého chodu výrobného procesu. Sledovanie plnenia výrobných termínov v súlade s plánom výroby.

Procesný technik v chemickej výrobe

Dohliadanie na chemické procesy vo výrobe a ich optimalizácia. Podporovanie produkčných aktivít, riešenie technologických problémov z teoretického a praktického hľadiska. Sledovanie procesov vo výrobe a vykonávanie zásahov na výrobných linkách, ak je to nevyhnutné. Spracovávanie kontrolných analýz. Sledovanie kvality výrobkov.

Kde môžeš pracovať

Slovnaft a.s. Bratislava
Rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy
Mondeléz SR Bratislava
Výroba a spracovanie kakaových bôbov, cukrovinárskych polotovarov, konzumného kakaového prášku, tabuľkových čokolád, čokoládových a nečokoládových cukroviniek
Evonik Fermas Slovenská Ľupča
Komerčná výroba vlastných a zákazníckych produktov ako aminokyseliny, deriváty aminokyselín, biosurfactants, oligosacharidy, mastné kyseliny a iné.
Duslo a.s. Šala
Patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku - výrobca hnojív európskeho významu a globálny dodávateľ gumárskych chemikálií

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Ing. Martin Németh

absolvent programu

Študijný odbor STAM som si vybral najmä preto, že už od malička som bol v kontakte s výrobnými technológiami v strojárskom priemysle a týmto smerom ma to „ťahalo“ aj po gymnáziu. Aktuálne pôsobím ako Projektový inžinier – konštruktér vo firme Sylex v Bratislave na oddelení opto-vláknových senzorov. Venujem sa návrhu a tvorbe technických riešení v 3D (SolidWorks) od samostatného dielu až po celú zostavu.
Zahŕňa to aj tvorbu a úpravu výkresovej dokumentácie pre výrobu CNC/3D tlač a následnú komunikáciu s dodávateľmi a tvorbu cenových ponúk.

V práci som využil poznatky z vysokej školy a praxe. Najmä v situáciách, kedy je potrebné zvoliť vhodnú technológiu výroby pre daný diel alebo vedieť, čo sa dá vyrobiť, resp. nedá.

Ak by som mal možnosť odkázať študentom jednu vetu a radu tak by to bolo:
„Keby to bolo ľahké, robil by to každý.“

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Ing. Oliver Macho, PhD.

Tútor študijného programu
oliver.macho@stuba.sk

Lepšie raz vidieť ako 100x počuť

Príď sa presvedčiť na vlastné oči

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Podávanie prihlášok

spúšťame o...

dní
hodín
minút
sekúnd

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk

Môžeš nám ale nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď ako to vypukne