Strojárske technológie a materiály - Študuj strojarinu

Študijný program

Strojárske technológie a

materiály

Spoznaj mikrosvet konštrukčných materiálov, kompozitov a plastov

Prečo študovať tento študijný program?

Oboznámiš sa s technológiami ako zváranie, zlievanie, tvárnenie či obrábanie. Naučíš sa pracovať v rôznych softvérových systémoch. Oboznámiš sa s podstatou, použitím a skúšaním konštrukčných materiálov. Získaš celkový prehľad o druhoch a použití strojárskych technológií

Klasické aj moderné technológie strojárskej výroby predmetov, s ktorými sa každodenne stretávaš. Spoznáš mikrosvet konštrukčných materiálov, kompozitov či plastov. Môžeš sa tešiť na skúšanie materiálov a experimenty v technologických laboratóriách.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Technická mechanika
Mechanika tekutín
Termodynamika
Skúšanie materiálov

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Technológ

Vypracovávanie technologických postupov výroby, optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania. Zodpovednosť za implementáciu a dodržovanie systému kvality. Realizácia nových technológií do výrobného procesu.

Manažér kvality

Vypracovávanie, zavádzanie a udržiavanie procesov týkajúcich sa manažmentu kvality. Vykonávanie vstupnej kontroly surovín a polotovarov. Vykonávanie výstupnej kontroly výrobkov.

Vedúci výroby

Plánovanie, riadenie a koordinovanie existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít. Zodpovedanie za tvorbu výrobných plánov, rozpočtov a výrobných analýz. Implementovanie zlepšení a optimalizovanie využívania zdrojov. Koordinovanie, vedenie, hodnotenie a motivovanie výrobného tímu.

Kde môžeš pracovať

Matador Automotive Vráble
Systémový dodávateľ riešení pre automobilový a všeobecný priemysel
Benteler Automotive SK
Globálna rodinná firma pôsobiaca v oblasti automobilovej techniky, energetiky a strojárstva
Volkswagen Slovensko
Najväčšia automobilová spoločnosť na Slovensku so závodmi v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, v Stupave, v Martine a v Košiciach
Slovenská Akadémia Vied
Samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Ing. Martin Németh

absolvent programu

Študijný odbor STAM som si vybral najmä preto, že už od malička som bol v kontakte s výrobnými technológiami v strojárskom priemysle a týmto smerom ma to „ťahalo“ aj po gymnáziu. Aktuálne pôsobím ako Projektový inžinier – konštruktér vo firme Sylex v Bratislave na oddelení opto-vláknových senzorov. Venujem sa návrhu a tvorbe technických riešení v 3D (SolidWorks) od samostatného dielu až po celú zostavu.
Zahŕňa to aj tvorbu a úpravu výkresovej dokumentácie pre výrobu CNC/3D tlač a následnú komunikáciu s dodávateľmi a tvorbu cenových ponúk.

V práci som využil poznatky z vysokej školy a praxe. Najmä v situáciách, kedy je potrebné zvoliť vhodnú technológiu výroby pre daný diel alebo vedieť, čo sa dá vyrobiť, resp. nedá.

Ak by som mal možnosť odkázať študentom jednu vetu a radu tak by to bolo:
„Keby to bolo ľahké, robil by to každý.“

Ing. Erik Škopec

absolvent programu

Strojnícka fakulta STU v Bratislave a študijný program Strojárske technológie a materiály bola moja prvá a zároveň jediná voľba pri výbere vysokej školy.
Výhodou štúdia tohto programu práve na Strojníckej fakulte je záruka získania kvalitných vedomostí nie len zo sveta materiálov a technológií, ale dbá na osvojenie si základov všetkých strojárskych disciplín.

Ako veľmi pozitívne hodnotím možnosť sebarealizácie a samostatného výberu témy záverečnej práce, pri ktorej sa môžete naplno spoľahnúť na podporu odborníkov, ktorí vás pri jej vypracovávaní budú viesť.

Tento študijný program som si vybral predovšetkým kvôli tomu, že už od strednej školy ma ťahali témy spracovania materiálov avšak, okrem iného, tak isto z dôvodu širokého záberu uplatnenia v priemysle.

Momentálne pracujem ako Vedúci výrobného oddelenia vstrekovania termoplastov a reaktoplastov v spoločnosti Forvia – Hella Slovakia Lighting, kde sa každodenne spolieham na vedomosti získané na tomto študijnom programe.

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Ing. Judita Belanová, PhD.

Tútor študijného programu
judita.belanova@stuba.sk

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk