Strojárska olympiáda & DOD - Študuj strojarinu

Strojárska olympiáda 2021 & Virtuálne DOD 2021

prof_bc_virtual_dod_02

REGISTRÁCIA NA:

Strojársku olympiádu > DOD >

SLEDUJ ONLINE DOD 3.2. o 14:00:

LIVESTREAM DOD>

PROGRAM Virtuálneho DOD:


Začiatok: 14:00: Zahájenie Virtuálneho Dňa otvorených dverí
-Ukážeme ti štúdium na strojarine aj očami našich študentov. Pedagógovia a študenti ti prezradia viac o tom , ako sa dá štúdium úspešne zvládnuť. Dozvieš sa, čo všetko môžeš študovať a kde sa uplatníš. Povieme ti, ako to u nás aj počas štúdia žije. Pomôžeme ti aj s prihláškou.
Harmonogram prezentácií:
14:00 - 14:30: Študijné programy
-Strojárske technológie a materiály
-Automobily a mobilné pracovné stroje
-Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
-Energetické stroje a zariadenia
14:30: Cech strojárov
14:45 - 15:15: Študijné programy
-Technika ochrany životného prostredia
-Aplikovaná mechanika a mechatronika
-Enviromentálna výrobná technika
-Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
Profesijný bakalár
15:15: Informácie o prijímacom konaní
15:30 Žrebovanie výhercu elektrickej kolobežky
/ Časy sú orientačné /


STROJÁRSKA OLYMPIÁDA


Aj tento rok sa uskutoční naša obľúbená vedomostná súťaž, ktorej cieľom je podporiť technické vzdelávanie. Finále Strojárskej olympiády sa síce uskutoční online 10. februára 2021, ale víťazov by sme radi pozvali aj k nám na Strojnícku fakultu STU v Bratislave, kde Vám osobne odovzdáme hodnotné ceny. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem:

  • súťažiť v oblastiach: matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie,
  • bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave,
  • získať zaujímavé poznatky o ponúkaných študijných programoch,

Súťaž je určená študentom stredných škôl na území Slovenska, ktorí sú v školskom roku 2020/2021 študentmi denného štúdia bez ohľadu na zameranie školy. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti SOŠ, SPŠ, SOU, gymnázií a študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.


Pre víťaza je pripravených 300,-€ a ďaľších 300,-€ pre školu, táto suma sa pre školu znásobuje v prípade úspechu viacerých študentov! Druhé miesto je v hodnote 200,-€/200,-€ a tretie 100,-€/100,-€


Štart XIV. ročníka súťaže: 15. 12. 2020


Zaslanie abstraktu v el. prihláške (cca 200 slov): do 31. 1. 2021


Zaslanie finálneho príspevku v pdf: do 3. 2. 2021 na email: zuzana.matusova@stuba.sk


Finále súťaže s odovzdávaním cien: 10. 2. 2021


Ak sa chceš zapojiť do STROJÁRSKEJ OLYMPIÁDY, vyplň REGISTRAČNÝ FORMULÁR. Všetci účastníci olympiády dostanú CERTIFIKÁT, na základe ktorého im bude po zápise na bakalárske štúdium vrátený manipulačný poplatok za prijímacie konanie.

DOPORUČENÉ SÚŤAŽNÉ OKRUHY:


Automobilový priemysel: /alternatívne pohony a netradičné zdroje energií / autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie)/ inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov/ progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbónové vlákna, neželezné kovy)/


Automatizácia, aplikovaná informatika a robotika: /automatizácia výrobných procesov v priemysle / programovacie automaty, PLC, vnorené platformy - Arduino, Raspberry PI, STM, TI, Intel / použitie aplikovanej informatiky v priemysle (inteligentná domácnosť, umelá inteligencia, informačné systémy, databázy a dolovanie dát, cyber security) / priemysel 4.0 / mechatronika / robotika (on-line a off line riadenie, konštrukcia, bezpečnosť)/

Energetika a životné prostredie: /obnoviteľné zdroje energie / spaľovacie systémy / turbíny, energetické zariadenia / premena energie / ochrana životného prostredia / recyklácia / environmentálne technológie/


Konštruovanie a aplikovaná mechanika: /generatívne konštruovanie / pevnostná analýza a optimalizácia / konštrukcia strojov a zariadení / priemyselný dizajn / strojárska metrológia/


Strojárske technológie a materiály: /reverzné inžinierstvo / 3D tlač, 3D scanovanie / technológie obrábania a tvárnenia / CAD/CAM systémy / strojárske materiály/

HLAVNÍ PARTNERI:

PARTNERI:

Virtuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 3.2.2021


Počas Dňa otvorených dverí Vás tento rok na Strojníckej fakulte STU v Bratislave privítame virtuálne. Pripravili sme pre Vás prezentácie všetkých študijných programov a vyhrať môžete opäť skvelú cenu, ktorou je elektrická kolobežka. Počas živého vysielania sa k Vám prihovoria nielen naši pedagógovia, ale aj študenti. Povedia Vám všetko, čo Vás zaujíma ohľadom štúdia a študentského života.


Ocenení študenti


Strojárska olympiáda 2021 & Virtuálne DOD

Registrácia
ONLINE DOD 3.2. 14:00:

PROGRAM Virtuálneho DOD 3.2.2021


Začiatok: 14:00: Zahájenie Virtuálneho Dňa otvorených dverí
-Ukážeme ti štúdium na strojarine aj očami našich študentov. Pedagógovia a študenti ti prezradia viac o tom , ako sa dá štúdium úspešne zvládnuť. Dozvieš sa, čo všetko môžeš študovať a kde sa uplatníš. Povieme ti, ako to u nás aj počas štúdia žije. Pomôžeme ti aj s prihláškou.
Harmonogram prezentácií:
14:00 - 14:30: Študijné programy
-Strojárske technológie a materiály
-Automobily a mobilné pracovné stroje
-Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
-Energetické stroje a zariadenia
14:30: Cech strojárov
14:45 - 15:15: Študijné programy
-Technika ochrany životného prostredia
-Aplikovaná mechanika a mechatronika
-Enviromentálna výrobná technika
-Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve
Profesijný bakalár
15:15: Informácie o prijímacom konaní
15:30: Žrebovanie výhercu elektrickej kolobežky
/ Časy sú orientačné /


HLAVNÍ PARTNERI


PARTNERI


prof_bc_virtual_dod_02

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA


Aj tento rok sa uskutoční naša obľúbená vedomostná súťaž, ktorej cieľom je podporiť technické vzdelávanie. Finále Strojárskej olympiády sa síce uskutoční online 10. februára 2021, ale víťazov by sme radi pozvali aj k nám na Strojnícku fakultu STU v Bratislave, kde Vám osobne odovzdáme hodnotné ceny. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem:

  • súťažiť v oblastiach: matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie,
  • bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave,
  • získať zaujímavé poznatky o ponúkaných študijných programoch,

Súťaž je určená študentom stredných škôl na území Slovenska, ktorí sú v školskom roku 2020/2021 študentmi denného štúdia bez ohľadu na zameranie školy. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti SOŠ, SPŠ, SOU, gymnázií a študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.


Pre víťaza je pripravených 300,-€ a ďaľších 300,-€ pre školu, táto suma sa pre školu znásobuje v prípade úspechu viacerých študentov! Druhé miesto je v hodnote 200,-€/200,-€ a tretie 100,-€/100,-€


Štart XIV. ročníka súťaže: 15. 12. 2020


Zaslanie abstraktu v el. prihláške (cca 200 slov): do 31. 1. 2021


Zaslanie finálneho príspevku v pdf: do 3. 2. 2021 na email: zuzana.matusova@stuba.sk


Finále súťaže s odovzdávaním cien: 10. 2. 2021


Ak sa chceš zapojiť do STROJÁRSKEJ OLYMPIÁDY, vyplň REGISTRAČNÝ FORMULÁR. Všetci účastníci olympiády dostanú CERTIFIKÁT, na základe ktorého im bude po zápise na bakalárske štúdium vrátený manipulačný poplatok za prijímacie konanie.


DOPORUČENÉ SÚŤAŽNÉ OKRUHY:


Automobilový priemysel: /alternatívne pohony a netradičné zdroje energií / autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie)/ inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov/ progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbónové vlákna, neželezné kovy)/


Automatizácia, aplikovaná informatika a robotika: /automatizácia výrobných procesov v priemysle / programovacie automaty, PLC, vnorené platformy - Arduino, Raspberry PI, STM, TI, Intel / použitie aplikovanej informatiky v priemysle (inteligentná domácnosť, umelá inteligencia, informačné systémy, databázy a dolovanie dát, cyber security) / priemysel 4.0 / mechatronika / robotika (on-line a off line riadenie, konštrukcia, bezpečnosť)/


Energetika a životné prostredie: /obnoviteľné zdroje energie / spaľovacie systémy / turbíny, energetické zariadenia / premena energie / ochrana životného prostredia / recyklácia / environmentálne technológie/


Konštruovanie a aplikovaná mechanika: /generatívne konštruovanie / pevnostná analýza a optimalizácia / konštrukcia strojov a zariadení / priemyselný dizajn / strojárska metrológia/


Strojárske technológie a materiály: /reverzné inžinierstvo / 3D tlač, 3D scanovanie / technológie obrábania a tvárnenia / CAD/CAM systémy / strojárske materiály/


Registračné formuláre na:

Strojársku olympiádu >

DOD >Virtuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 3.2.2021


Počas Dňa otvorených dverí Vás tento rok na Strojníckej fakulte STU v Bratislave privítame virtuálne. Pripravili sme pre Vás prezentácie všetkých študijných programov a vyhrať môžete opäť skvelú cenu , ktorou je elektrická kolobežka. Počas živého vysielania sa k Vám prihovoria nielen naši pedagógovia, ale aj študenti. Povedia Vám všetko, čo Vás zaujíma ohľadom štúdia a študentského života.