Strojárska olympiáda & DOD - Študuj strojarinu

Strojárska olympiáda 2021 & Virtuálne DOD 2021

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA


Aj tento rok sa uskutoční naša obľúbená vedomostná súťaž, ktorej cieľom je podporiť technické vzdelávanie. Finále Strojárskej olympiády sa síce uskutoční online 10. februára 2021, ale víťazov by sme radi pozvali aj k nám na Strojnícku fakultu STU v Bratislave, kde Vám osobne odovzdáme hodnotné ceny. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem:

  • súťažiť v oblastiach: matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie,
  • bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave,
  • získať zaujímavé poznatky o ponúkaných študijných programoch,

Súťaž je určená študentom stredných škôl na území Slovenska, ktorí sú v školskom roku 2020/2021 študentmi denného štúdia bez ohľadu na zameranie školy. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti SOŠ, SPŠ, SOU, gymnázií a študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.


Pre víťaza je pripravených 300,-€ a ďaľších 300,-€ pre školu, táto suma sa pre školu znásobuje v prípade úspechu viacerých študentov! Druhé miesto je v hodnote 200,-€/200,-€ a tretie 100,-€/100,-€


Štart XIV. ročníka súťaže: 15. 12. 2020


Zaslanie abstraktu v el. prihláške (cca 200 slov): do 31. 1. 2021


Zaslanie finálneho príspevku v pdf: do 3. 2. 2021 na email: zuzana.matusova@stuba.sk


Finále súťaže s odovzdávaním cien: 10. 2. 2021


Ak sa chceš zapojiť do STROJÁRSKEJ OLYMPIÁDY, vyplň REGISTRAČNÝ FORMULÁR


DOPORUČENÉ SÚŤAŽNÉ OKRUHY:


Automobilový priemysel: /alternatívne pohony a netradičné zdroje energií / autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie)/ inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov/ progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbónové vlákna, neželezné kovy)/


Automatizácia, aplikovaná informatika a robotika: /automatizácia výrobných procesov v priemysle / programovacie automaty, PLC, vnorené platformy - Arduino, Raspberry PI, STM, TI, Intel / použitie aplikovanej informatiky v priemysle (inteligentná domácnosť, umelá inteligencia, informačné systémy, databázy a dolovanie dát, cyber security) / priemysel 4.0 / mechatronika / robotika (on-line a off line riadenie, konštrukcia, bezpečnosť)/


Energetika a životné prostredie: /obnoviteľné zdroje energie / spaľovacie systémy / turbíny, energetické zariadenia / premena energie / ochrana životného prostredia / recyklácia / environmentálne technológie/


Konštruovanie a aplikovaná mechanika: /generatívne konštruovanie / pevnostná analýza a optimalizácia / konštrukcia strojov a zariadení / priemyselný dizajn / strojárska metrológia/


Strojárske technológie a materiály: /reverzné inžinierstvo / 3D tlač, 3D scanovanie / technológie obrábania a tvárnenia / CAD/CAM systémy / strojárske materiály/


Registračné formuláre na:

Strojársku olympiádu > DOD >

Virtuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 3.2.2021


Počas Dňa otvorených dverí Vás tento rok na Strojníckej fakulte STU v Bratislave privítame virtuálne. Pripravili sme pre Vás prezentácie všetkých študijných programov a vyhrať môžete opäť skvelú cenu, ktorou je elektrická kolobežka. Počas živého vysielania sa k Vám prihovoria nielen naši pedagógovia, ale aj študenti. Povedia Vám všetko, čo Vás zaujíma ohľadom štúdia a študentského života.


Ocenení študenti


Strojárska olympiáda 2021 & Virtuálne DOD

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA


Aj tento rok sa uskutoční naša obľúbená vedomostná súťaž, ktorej cieľom je podporiť technické vzdelávanie. Finále Strojárskej olympiády sa síce uskutoční online 10. februára 2021, ale víťazov by sme radi pozvali aj k nám na Strojnícku fakultu STU v Bratislave, kde Vám osobne odovzdáme hodnotné ceny. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem:

  • súťažiť v oblastiach: matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie,
  • bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave,
  • získať zaujímavé poznatky o ponúkaných študijných programoch,

Súťaž je určená študentom stredných škôl na území Slovenska, ktorí sú v školskom roku 2020/2021 študentmi denného štúdia bez ohľadu na zameranie školy. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti SOŠ, SPŠ, SOU, gymnázií a študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.


Pre víťaza je pripravených 300,-€ a ďaľších 300,-€ pre školu, táto suma sa pre školu znásobuje v prípade úspechu viacerých študentov! Druhé miesto je v hodnote 200,-€/200,-€ a tretie 100,-€/100,-€


Štart XIV. ročníka súťaže: 15. 12. 2020


Zaslanie abstraktu v el. prihláške (cca 200 slov): do 31. 1. 2021


Zaslanie finálneho príspevku v pdf: do 3. 2. 2021 na email: zuzana.matusova@stuba.sk


Finále súťaže s odovzdávaním cien: 10. 2. 2021


Ak sa chceš zapojiť do STROJÁRSKEJ OLYMPIÁDY, vyplň REGISTRAČNÝ FORMULÁR


DOPORUČENÉ SÚŤAŽNÉ OKRUHY:


Automobilový priemysel: /alternatívne pohony a netradičné zdroje energií / autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie)/ inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov/ progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbónové vlákna, neželezné kovy)/


Automatizácia, aplikovaná informatika a robotika: /automatizácia výrobných procesov v priemysle / programovacie automaty, PLC, vnorené platformy - Arduino, Raspberry PI, STM, TI, Intel / použitie aplikovanej informatiky v priemysle (inteligentná domácnosť, umelá inteligencia, informačné systémy, databázy a dolovanie dát, cyber security) / priemysel 4.0 / mechatronika / robotika (on-line a off line riadenie, konštrukcia, bezpečnosť)/


Energetika a životné prostredie: /obnoviteľné zdroje energie / spaľovacie systémy / turbíny, energetické zariadenia / premena energie / ochrana životného prostredia / recyklácia / environmentálne technológie/


Konštruovanie a aplikovaná mechanika: /generatívne konštruovanie / pevnostná analýza a optimalizácia / konštrukcia strojov a zariadení / priemyselný dizajn / strojárska metrológia/


Strojárske technológie a materiály: /reverzné inžinierstvo / 3D tlač, 3D scanovanie / technológie obrábania a tvárnenia / CAD/CAM systémy / strojárske materiály/


Registračné formuláre na:

Strojársku olympiádu >

DOD >Virtuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 3.2.2021


Počas Dňa otvorených dverí Vás tento rok na Strojníckej fakulte STU v Bratislave privítame virtuálne. Pripravili sme pre Vás prezentácie všetkých študijných programov a vyhrať môžete opäť skvelú cenu , ktorou je elektrická kolobežka. Počas živého vysielania sa k Vám prihovoria nielen naši pedagógovia, ale aj študenti. Povedia Vám všetko, čo Vás zaujíma ohľadom štúdia a študentského života.