Strojárska olympiáda & DOD - Študuj strojarinu

Strojárska olympiáda & DOD

Strojárska olympiáda, vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania...


v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami. Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem:

  • súťažiť v oblastiach: matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie,
  • bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave,
  • získať zaujímavé poznatky o ponúkaných študijných programoch,
  • zúčastniť sa DOD a súťaže Grad Prix.

Prihlasovacie formuláre na:
Strojársku olympiádu > DOD > Grand Prix >

Úspech Strojárskej olympiády


Strojárska olympiáda dokazuje už trinásty rok , že je veľkým prínosom popularizácie technického vzdelávania na Slovensku. Podujatia sa zúčastnilo 45 stredných škôl a vyše 500 študentov z celého Slovenska.


Návštevníci si mohli prezrieť priestory Strojníckej fakulty, jednotlivé ústavy a laboratória, ako i ukážku stavebných strojov na parkovisku pred fakultou. Z dôvodu veľkého záujmu študentov finále Strojárskej olympiády prebiehalo až v 7 komisiách. Prezentovaných bolo spolu 64 študentských prác.


Ocenení študenti


Strojárska olympiáda & DOD

Strojárska olympiáda,


vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami.Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem:


  • súťažiť v oblastiach: matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie,
  • bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave,
  • získať zaujímavé poznatky o ponúkaných študijných programoch,
  • zúčastniť sa DOD a súťaže Grad Prix.

Prihlasovacie formuláre na:

Strojársku olympiádu >

DOD > Grand Prix >

Úspech Strojárskej olympiády


Strojárska olympiáda dokazuje už trinásty rok , že je veľkým prínosom popularizácie technického vzdelávania na Slovensku. Podujatia sa zúčastnilo 45 stredných škôl a vyše 500 študentov z celého Slovenska.Návštevníci si mohli prezrieť priestory Strojníckej fakulty, jednotlivé ústavy a laboratória, ako i ukážku stavebných strojov na parkovisku pred fakultou. Z dôvodu veľkého záujmu študentov finále Strojárskej olympiády prebiehalo až v 7 komisiách. Prezentovaných bolo spolu 64 študentských prác.