Aj tento rok sa uskutoční naša obľúbená vedomostná súťaž, ktorej cieľom je podporiť technické vzdelávanie.

 

Finále Strojárskej olympiády sa uskutoční
prezenčne 15. februára 2024 od 9:00
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

 

Tešíme sa na Vás!

Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl*,
ktorí majú záujem:

  • súťažiť v oblastiach: matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie,
  • bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave,
  • získať zaujímavé poznatky o ponúkaných študijných programoch.
* Súťaž je určená študentom stredných škôl na území Slovenka, ktorí sú v školskom roku 2023/2024 študentmi denného štúdia bez ohľadu na zameranie školy.
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti SOŠ, SPŠ, SOU, gymnázií a študenti súkromných alebo cirkevných stredných škôl bez ohľadu na zriaďovateľa školy.

Výhry:

Pre víťaza je pripravených 300 € a ďalších 300 € pre školu, táto suma sa pre školu znásobuje v prípade úspechu viacerých študentov!

Druhé miesto je v hodnote 200 € / 200 € a tretie 100 € / 100 €.

Podmienky súťaže.pdf

! Dôležité termíny:

Štart XVI. ročníka súťaže: 11. 12. 2023

Registrácia do 8. 2. 2024

Zaslanie finálneho príspevku v .pdf: do 11. 2. 2024 na e-mail: zuzana.matusova@stuba.sk

Finále súťaže s odovzdávaním cien: 15. 2. 2024

Prezenacia účastníkov začína v 8:00.

Všetci účastníci olympiády dostanú CERTIFIKÁT, na základe ktorého im bude po zápise na bakalárske štúdium vrátený manipulačný poplatok za prijímacie konanie.

Doporučené súťažné okruhy

Automobilový priemysel: / alternatívne pohony a netradičné zdroje energií / autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie)/ inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov/ progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbónové vlákna, neželezné kovy)

Automatizácia, aplikovaná informatika a robotika: / automatizácia výrobných procesov v priemysle / programovacie automaty, PLC, vnorené platformy – Arduino, Raspberry PI, STM, TI, Intel / použitie aplikovanej informatiky v priemysle (inteligentná domácnosť, umelá inteligencia, informačné systémy, databázy a dolovanie dát, cyber security) / priemysel 4.0 / mechatronika / robotika (on-line a off line riadenie, konštrukcia, bezpečnosť)

Energetika a životné prostredie: / obnoviteľné zdroje energie / spaľovacie systémy / turbíny, energetické zariadenia / premena energie / ochrana životného prostredia / recyklácia / environmentálne technológie/

 

Konštruovanie a aplikovaná mechanika: / generatívne konštruovanie / pevnostná analýza a optimalizácia / konštrukcia strojov a zariadení / priemyselný dizajn / strojárska metrológia/

Strojárske technológie a materiály: / reverzné inžinierstvo / 3D tlač, 3D scanovanie / technológie obrábania a tvárnenia / CAD/CAM systémy / strojárske materiály/

Deň otvorených dverí 2024:

Pozývame všetkých stredoškolákov
na Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU
v Bratislave dňa 8. 2. 2024 od 9:00.

Tešíme sa na Vás!

Podávanie prihlášok na bakalárske štúdium v akademickom roku 2024/2025:

do 30. 4. 2024

Spustenie podávania prihlášok: január 2024