Profesijne orientovaný bakalár - Študuj strojarinu

Študijný program

Profesijne orientovaný

bakalár

(Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky)

Všeobecný prehľad a odborné poznatky z oblasti automotive a praktické zručnosti počas profesijnej praxe v reálnom podnikovom prostredí.

Prečo študovať tento študijný program?

Získaš všeobecný prehľad a odborné poznatky z oblasti automotive. Rozšíriš ich o praktické zručnosti a skúsenosti počas profesijnej praxe v reálnom podnikovom prostredí.

Získaš poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva v dopravnej technike, plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobky študijného zamerania.

Budeš ovládať základy fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch, zvládneš riešiť problémy strojných uzlov, technologické problémy strojných zariadení a systémov, prvkov automatizácie výrobných procesov.


Vyplniť e-prihlášku

Forma štúdia

Bc.
Denná – prezenčná

Bc.
Denná – prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Profesijná prax
Základy strojného inžinierstva
Projektové riadenie a manažment
Logistika v odbore
Kompletný zoznam predmetov nájdeš tu >

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Kvalitár

Vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, komponentov a výrobkov.
Obsluhovanie meracích prístrojov.
Zaznamenávanie výsledkov meraní.
Odoberanie vzoriek surovín a ich podrobovanie laboratórnym skúškam.
Navrhovanie opatrení a ich zavádzanie do praxe po zistení chýb a nedostatkov.

Logista

Riadenie, monitorovanie a optimalizovanie logistických indikátorov a tokov v rámci spoločnosti.
Vyberanie, komunikácia s a hodnotenie dodávateľov logistických služieb, vyjednávanie optimálnych zmluvných podmienok.
Zabezpečovanie vyrovnaného inventúrneho stavu.
Pripravovanie rozpočtu za oddelenie a kontrolovanie jeho čerpania.

Nákupca

Zodpovedanie za nákup materiálu, tovaru a služieb v rámci spoločnosti.
Riadenie, motivovanie a hodnotenie tímu podriadených pracovníkov.
Monitorovanie a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade.
Vyberanie a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb.
Zastupovanie spoločnosti pri jednaniach s dodávateľmi.

Kde môžeš pracovať


Boge Elastmetall Slovakia
Trnavský výrobca silentblokov a plastových komponentov, ako napríklad pedálové súpravy, pre automobilky Porsche, Ferrari, Maserati, Volvo alebo Fiat

Volkswagen Group Bratislava
Najväčšia automobilová spoločnosť na Slovensku so závodmi v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, v Stupave, v Martine a v Košiciach

Brose Slovakia
Výroba a vývoj produktov pre automobilový priemysel. Ako napríklad zdvíhačov okien bočných dverí a ich pohon, alebo zdvíhačov batožinového priestoru

ZKW Group
Špecialista na inovatívne prémiové svetelné systémy a elektroniku pre značky ako BMW, Audi, VW a mnohé iné

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Samuel Babjak

Bc. Samuel Babjak

absolvent programu

Tento študijný program je jedinečnou kombináciou štúdia a spoznania firmy zvnútra, ktorú na iných aj zahraničných školách neponúkajú.

Už ako študent získaš skúsenosti z firmy a vieš sa lepšie rozhodnúť, aká práca ťa baví a napĺňa. Samozrejme je to užitočné aj z toho hľadiska, že bakalárska práca nie je čisto teoretická, ale pracuješ na nej priamo v prostredí firmy.

Po skončení profesijného bakalára a MBA v Prahe som na duálnom MSc programe so zameraním na udržateľnú dopravu (Sustainable Urban Mobility Transitions) pod EIT (European Institute of Innovation and Technology). Prvé dva semestere sú u mňa v Helsinkách na Aalto University (School of Engineering) a druhé budú v Barcelone na UPC (Faculty of Civil Engineering). Myslím si, že som sa dostal na tieto top univerzity aj vďaka výberu profesijného bakalára na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Adam Tóth

Bc. Adam Tóth

absolvent programu

Študijný program Profesijný Bakalár mi prišiel skutočne výhodný. Študenti získajú priamu skúsenosť z praktického prostredia popri štúdiu, ktoré je doplnené relevantnými predmetmi, z ktorých získané zručnosti sú aplikovateľné na takmer všetkých oddeleniach partnerských podnikov. Narozdiel od iných typov programov, po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia nie sú študenti zaviazaní zostať vo zvolenej firme. Medzi firmami a študentmi je profesionálnejší vzťah, ktorý podporuje snahu oboch strán k potenciálnej budúcej spolupráci.

Tretí ročník – profesijná prax je úžasným spôsobom, ako získať obraz fungovania renomovaných firiem a nabrať na vlastnej hodnote. Študent má možnosť pracovať na reálnych projektoch, a tak získať zmysluplné zručnosti, ktoré pekne zasvietia na CVčkach.
Príjemným ohodnotením je aj podnikové štipendium.

Na bakalárskej práci pracujem v Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG Bamberg, Standort Hallstadt, Nemecko.

Partnerskou firmou môjho študijného programu Profesijný Bakalár je Brose Prievidza, spol s r. o.

Významní absolventi tohto študijného programu

Ing. Pavol UhliarVedúci oddelenia pre kontinuálny technologický rozvoj,   Slovenské elektrárne, a.s
Ing. Peter Tóth, PhD.Riaditeľ riadenia aktív, Eustream a.s.
Ing. Peter Hlbočan, PhD.CFD inžinier ZTS
Ing. Matej KovačovičEnergetik na Magistráte mesta Bratislava
Ing. Marta Murgašová, PhD.Vedúca oddelenia pre Projektovanie a Výpočty ZTS – výskum a vývoj.
Ing. Matej PúčikProjektový inžinier, PraktikPump s.r.o.
Ing. Zoltán Fuszko, PhD.Systémový inžinier, Hitachi Zosen Inova
Predošlé
Ďalšie

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám


Vyplniť e-prihlášku

Ak máš otázky, napíš nám

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.

Tútor študijného programu
ingrid.souckova@stuba.sk

Lepšie raz vidieť ako 100x počuť

Príď sa presvedčiť na vlastné oči

9. Február 2023

Deň Otvorených dverí

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy…

Môžeš nám ale nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď ako to vypukne

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk

Podávanie prihlášok
spúšťame o...
dní
hodín
minút
sekúnd