Meranie a manažérstvo kvality - Študuj strojarinu

Študijný program

Meranie a

Manažérstvo kvality

Moderné systémy manažérstva kvality a merania v strojárstve, automobilovom priemysle a energetike.

Prečo študovať tento študijný program?

Štúdium je zamerané na moderné systémy manažérstva kvality a merania v strojárstve, automobilovom priemysle a energetike.

Získaš vedomosti z oblasti základov strojníctva, strojárskych technológií, materiálov, modernej meracej a informačnej techniky, technickej diagnostiky a základov metrológie.

Budeš schopný prakticky aplikovať rôzne nástroje a techniky manažérstva kvality, metódy štatistickej regulácie procesov, triediť a interpretovať informácie o vývoji v oblasti kvality produktov a procesov.

Naučíš sa identifikovať možnosti ďalšieho zlepšovania, aplikovať základné metódy plánovania a zlepšovania kvality v praxi.

Naučíš sa navrhovať informačné a riadiace systémy.

Budeš schopný zabezpečiť efektívnu prevádzku meracích, diagnostických a testovacích systémov a prevádzkovať systémy priemyselnej informatiky na operačnej úrovni riadenia.

Naučíš sa pracovať v 3D CAD softvéroch: SolidWorks, Inventor, SolidCAM, simulačných softvéroch: RobotStudio, Tecnomatix – Process Simulate, Siemens NX, Witness, Plant Simulation, RoboDK, ďalej TIBCO Statistica a ANSYS.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Systémy manažérstva kvality
Automatizácia a meranie
Meranie technických parametrov vo výrobnej technike
Všeobecná metrológia

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Metrológ

Meranie dielov a komponentov v metrologickom laboratóriu. Zisťovanie a zaznamenávanie možných odchýlok zistených počas merania. Vykonávanie internej a externej kalibrácie meracích prostriedkov. Zodpovedanie za evidovanie, skladovanie a vydávanie meradiel.

Pracovník kvality a výstupnej kontroly

Vykonávanie náhodnej, výnimočnej, dynamickej a konečnej kontroly. Dokumentovanie chýb vo výrobe. Spolupracovanie s oddelením výroby na uskutočňovaní akčných plánov, nápravných opatrení a zlepšovaní procesov. Zavádzanie technických riešení smerujúcich k eliminácii chýb procesov a výrobkov.

Manažér kvality

Vypracovávanie, zavádzanie a udržiavanie procesov týkajúcich sa manažmentu kvality. Vykonávanie vstupnej kontroly surovín a polotovarov. Vykonávanie výstupnej kontroly výrobkov. Zadávanie úloh a riadenie tímu testerov/interných audítorov.

Pracovník normalizácie

Vypracovávanie a vyhodnocovanie časových štúdií s cieľom zistiť, koľko času, pracovníkov a strojového vybavenia je potrebných na uskutočnenie jednotlivých pracovných úkonov. Určovanie množstva času, pracovníkov a strojového vybavenia potrebných na uskutočnenie jednotlivých pracovných úkonov. Vytváranie pracovných noriem a normatívov. Odhaľovanie neefektívnosti vo výrobnom procese a prijímanie opatrení na jej odstránenie v budúcnosti.

Kde môžeš pracovať

Jaguar Land Rover Nitra
Jaguar Land Rover je najväčším automobilovým výrobcom vo Veľkej Británii, prináša technológie na výrobu luxusných vozidiel na svete značiek Jaguar a Land Rover
Volkswagen Group Bratislava
Najväčšia automobilová spoločnosť na Slovensku so závodmi v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, v Stupave, v Martine a v Košiciach
Slovenský metrologický ústav
Okrem iného zabezpečuje uchovávanie a medzinárodné porovnávanie národných etalónov jednotiek a ich stupníc
Úrad pre normalizáciu
Ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Bc. Samo Majdák

absolvent programu

Program Meranie a manažérstvo kvality znie lákavo už pri pohľade na samotný názov. Avšak keď sa do neho ponoríte úplne, zistíte, čo všetko Vás čaká a neminie. Príjemní učitelia, nové vedomosti a hlavne exkurzie počas školy, čo robí tento študijný program výnimočným.

Samozrejme, toto všetko je realizované až po dvoch všeobecných rokoch, ktoré má celá Strojnícka fakulta rovnaké. Aj ja som prišiel na tento študijný program po druhom ročníku, keď som sa začal reálne zaujímať o to, čo chcem študovať a čo chcem v živote robiť. Moje rozhodnutie vôbec neľutujem.

Jedinečnosť a výnimočnosť prístupu učiteľov k študentom. Taktiež by som povedal, že sa človek oboznamuje nielen s technickými znalosťami, ale aj s manažérskymi problémami a ich riešeniami. Na svoje si prídu aj tí, ktorí sa chcú vyslovene ponoriť do sveta merania a metrológie.

Až samotné exkurzie, návštevy podnikov, mi ukázali, aká je metrológia v praxi. Meranie je neoddeliteľnou súčasťou modernej vedy, techniky, obchodu a každodenného života. Či už platíme v obchode alebo tankujeme pohonné hmoty. Toto všetko sa musí kontrolovať a overovať. Prepájanie teórie s praxou je najväčším benefitom programu.

Moje hlavné pôsobenie je vo firme MAKS-D (kde praxujem), čo je jedna z najväčších montážnych strojno-technologických spoločností v Čechách a na Slovensku. Popri štúdiu sa venujem aj moderovaniu študentských akcií na internáte Mladá Garda, ako je napríklad Prvákovica a Májovica.

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Mgr. Ing. Ján Rybář, PhD.

Tútor študijného programu
jan.rybar@stuba.sk

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk