Environmentálna výrobná technika - Študuj strojarinu

Študijný program

Environmentálna

Výrobná technika

Porozumej procesom konštrukčného návrhu a výroby v strojárskom priemysle

Prečo študovať tento študijný program?

Získaš základy konštruktérskych znalostí, výrobnej a environmentálnej techniky, strojárskych technológií, materiálov, automatizácie či metrológie.

Naučíš sa kreatívne tvoriť, ovládať softvérové aplikácie, projektovať, navrhnúť technologické postupy, používať laboratórne prístroje, programovať CNC stroje.

Naučíš sa porozumieť procesom konštrukčného návrhu a výroby v strojárskom priemysle.

Získaš zručnosti pre prácu so širokou platformou CAx systémov, predovšetkým SolidWorks, SolidCAM, Inventor, Catia a inými softvérovými aplikáciami.

Naučíš sa technológie aditívnej výroby 3D tlač, 3D scan, Rapid prototyping či výpočtárske systémy ANSYS, EDEM, Matlab.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Environmentálna technika
Integrované manažérske systémy
Výrobné stroje a zariadenia
Základy manažmentu

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Konštruktér výrobných strojov a zariadení

Navrhovanie nových výrobkov a zariadení. Určovanie materiálov, z ktorých sa majú vyrobiť, často tiež určovanie technológie, ktorou sa majú vyrobiť. Zhotovanie výrobnej dokumentácie - výkresy, 3d dáta.

Projektant výrobných systémov

Vypracovávanie technickej dokumentácie k súčiastkám, strojom, automatizovaným zariadeniam, nástrojom a systémom pomocou špecializovaného softvéru. Konzultovanie vypracovanej technickej dokumentácie s klientmi. Spolupracovanie so strojnými inžiniermi, konštruktérmi a ostatnými členmi projektového tímu.

Technológ

Vymýšľanie nových a vylepšovanie existujúcich receptúr a technologických postupov. Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním receptúr a technologických postupov. Riadenie procesu prípravy výroby s cieľom eliminovať možné nedostatky. Posudzovanie kvality nových výrobkov. Navrhovanie opatrení na optimalizáciu výrobných procesov.

Technický analytik a výpočtár

Overovanie navrhnutého dizajnu Kalkulácie navrhnutých konstrukcií a súvisiacich pohonných mechanizmov Zodpovednosť za ručné kalkulácie ako i využitie špeciálnych numerických metód Hodnotenie kalkulácií a tvorba reportov Spolupráca na optimalizácii navrhnutého dizajnu v spolupráci s dizajnérmi

Kde môžeš pracovať

Lear Corporation Engineering
Lear je popredným svetovým dodávateľom automobilových sedadlových a elektrických systémov (Seating a E-systems).
GA Drilling
Priekopník v oblasti vŕtania a geotermálnej energie so zameraním na výskum a vývoj bezkontaktného plazmového vŕtania a frézovania
Microstep
Výrobca a dodávateľ CNC strojov na delenie materiálov plazmou, laserom, autogénom, vodným lúčom a vysokootáčkovým vretenom a vyvíja a dodáva pokročilé riadiace systémy pre obrábacie stroje
Chirana Medical
Producent stomatologickej, anestetickej a dýchacej techniky s bohatou históriou a skúsenosťami v strojárskej výrobe

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Ing. Martin Németh

absolvent programu

Prečo som si vybral tento študijný program?

Na tomto študijnom programe som nezačínal. Na univerzitu som šiel z gymnázia, a keďže som toho veľa o strojárstve nevedel, výber programu bol pre mňa výstrelom do prázdna. O Aplikovanej mechanike a mechatronike som začal uvažovať v prvom ročníku na predmete Technická mechanika 1, kde sa preberá hlavne statika a úvod do kinematiky. Keď v druhom ročníku prišla dynamika a pružnosť a pevnosť, voľba bola jasná.

V čom vidím hlavné benefity tohto programu?

Za jeden z najväčších plusov tohto programu považujem šírku zamerania a zaujímavosť preberaného učiva. Vyzdvihnúť musím kvalitu výučby celej mechaniky, od statiky, kinematiky
cez dynamiku a pružnosť a pevnosť, kde veľakrát na hodinách preberáme príklady z praxe. Učitelia sú veľmi ústretoví a dbajú na to, aby úroveň výučby našich predmetov neklesala. Taktiež na tomto odbore nadobúdame znalosti z mechatroniky, elektroniky alebo únavy materiálov, ale nemusíte sa báť, aj keď vám elektrika úplne nevonia (ako napríklad mne), tak sa to dá zvládnuť. Veľkým benefitom je možnosť pracovných stáží v zahraničí na zaujímavých pozíciách, napríklad vo vývojovom centre BMW.

Kde práve pôsobím?

Momentálne som so svojimi dvoma spolužiakmi na vyššie spomínanej pracovnej stáži v BMW. Ďalší dvaja spolužiaci sú na pracovnej stáži na vojenskej univerzite, taktiež v Mníchove.
Vďaka tejto dlhodobej spolupráci, každý rok naši študenti obsadzujú veľmi zaujímavé pozície. Mnoho mojich predchodcov sa tu rozhodlo písať záverečné práce, zostať pracovať a dokončiť štúdium externe, alebo sa sem po skončení školy vrátili. Na záver by som povedal toľko, že aj napriek tomu, že štúdium na Aplikovanej mechanike a mechatronike nepratrí medzi tie jednoduchšie, svoju voľbu neľutujem. Vždy sa dá nájsť čas na voľnočasové aktivity, ako napríklad Beania, Prvákovica, Májovica, Fašiangovica a iné, ktoré pre náš organizuje milovaný Študentský cech strojárov.

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

doc. Ing. Iveta Čačková, PhD.

Tútor študijného programu
iveta.cackova@stuba.sk

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk