Energetické stroje a zariadenia - Študuj strojarinu

Študijný program

Energetické stroje a

zariadenia

Stroje a zariadenia, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky

Prečo študovať tento študijný program?

Naučíš sa všetko o strojoch a zariadeniach, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky.

Štúdium je zamerané na oblasť energetických tepelných strojov a zariadení, oblasť vykurovacích, vetracích, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, a oblasť hydroenergetiky, čerpacej techniky, hydraulických a pneumatických mechanizmov.

Získaš znalosti z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, ekológie, ekonomiky, podnikania a riadenia.

Naučíš sa metódy počítačovej mechaniky, počítačovú dynamiku tekutín, tvorbu vlastných výpočtových modelov, ale aj Rapid prototyping /výrobu modelov/ a veľa ďalších zaujímavých
technológií.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Energetické stroje a zariadenia
Termodynamika
Hydraulické stroje a zariadenia
Prenos tepla

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Projektant technologických stavieb

Vypracovávanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie. Prejednávanie dokumentácie s objednávateľom, odbornými útvarmi a organizáciami. Vypracovanie technických návrhov riešenia vrátane výpočtu predpokladaných realizačných nákladov. Vykonávanie autorského dozoru počas realizácie stavby. Riešenie vzniknutých odchýlok a zmien projektovej dokumentácie, zapracovávanie nových požiadaviek objednávateľa.

Špecialista správy energetických zariadení

Sledovanie a vyhodnocovanie parametrov činnosti energetického stroja z hľadisku výkonu, bezpečnosti, ekonomiky, ekológie, protipožiarnych zásad a pod. Zabezpečovanie nábehov, odstávok, premanipulácií a skúšok strojov a zariadení. Predchádzanie havarijným stavom strojov včasným zásahom do chodu zariadenia.

Energetik so zameraním na energetickú efektívnosť

Zabezpečovanie a koordinovanie odborných prehliadok, skúšok a opráv energetických zariadení. Zostavovanie plánov spotreby energií. Kontrolovanie racionálneho využívania energií v rámci spoločnosti. Vedenie evidencie spotreby energií jednotlivých úsekov spoločnosti. Navrhovanie opatrení zameraných na zníženie spotreby energií.

Systémový inžinier

Komunikovanie s klientmi s cieľom oboznámiť sa s ich požiadavkami na počítačový systém. Navrhovanie počítačových systémov. Komunikovanie s dodávateľmi hardvéru a softvéru. Vyberanie optimálneho hardvéru a softvéru pre navrhovaný počítačový systém.

Kde môžeš pracovať

Slovenské elektrárne
Energetická spoločnosť, ktorej náplňou činnosti je výroba elektrickej energie. Na Slovensku prevádzkuje dve jadrové, dve tepelné a 34 vodných elektrární
Hitachi Zosen Inova
Zelená technologická spoločnosť so sídlom v Zürichu je globálnym lídrom v riešeniach pre energetickú transformáciu a obehové hospodárstvo vrátane energie z odpadu a obnoviteľného plynu
Viessmann
Jedným z popredných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov.
Eustream
eustream, a.s. je dcérska spoločnosť SPP Infrastrucutre, a. s. a jej hlavným predmetom činnosti je tranzitná potrubná preprava zemného plynu cez územie Slovenska

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Bc. Patrik Beke

absolvent programu

Študijný program Energetické stroje a zariadenia som si vybral kvôli aktuálnosti energetickej situácie vo svete, keďže si myslím , že v tejto dobe absolventi tohto programu budú veľmi žiadaní. Samotný program splnil moje očakávania a cítim sa pripravený na riešenie reálnych úloh v energetickom priemysle.

Najviac ma bavil predmet Zdroje a premeny energie a predmety, ktoré boli zamerané na všeobecný prehľad v oblasti energetiky. V týchto predmetoch sme preberali aj aktuálnu geopolitickú situáciu z odbornejšieho pohľadu.

Mal som možnosť vidieť a uvedomiť si priamy vplyv konkrétnych poznatkov a vedomostí, ktoré som sa v predmetoch naučil.

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Ing. František Világi, PhD.

Tútor študijného programu
frantisek.vilagi@stuba.sk

Lepšie raz vidieť ako 100x počuť

Príď sa presvedčiť na vlastné oči

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Podávanie prihlášok

spúšťame o...

dní
hodín
minút
sekúnd

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk

Môžeš nám ale nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď ako to vypukne