Energetické stroje a zariadenia - Študuj strojarinu

Študijný program

Energetické stroje a

zariadenia

Stroje a zariadenia, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky

Prečo študovať tento študijný program?

Naučíš sa všetko o strojoch a zariadeniach, ktoré sa používajú pri výrobe, transformácii a akumulácii najrôznejších foriem energií s ohľadom na ekologické požiadavky.

Štúdium je zamerané na oblasť energetických tepelných strojov a zariadení, oblasť vykurovacích, vetracích, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, a oblasť hydroenergetiky, čerpacej techniky, hydraulických a pneumatických mechanizmov.

Získaš znalosti z oblasti konštrukcie a prevádzkovania energetických strojov a zariadení, ekológie, ekonomiky, podnikania a riadenia.

Naučíš sa metódy počítačovej mechaniky, počítačovú dynamiku tekutín, tvorbu vlastných výpočtových modelov, ale aj Rapid prototyping /výrobu modelov/ a veľa ďalších zaujímavých
technológií.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Energetické stroje a zariadenia
Termodynamika
Hydraulické stroje a zariadenia
Prenos tepla

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Projektant technologických stavieb

Vypracovávanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie. Prejednávanie dokumentácie s objednávateľom, odbornými útvarmi a organizáciami. Vypracovanie technických návrhov riešenia vrátane výpočtu predpokladaných realizačných nákladov. Vykonávanie autorského dozoru počas realizácie stavby. Riešenie vzniknutých odchýlok a zmien projektovej dokumentácie, zapracovávanie nových požiadaviek objednávateľa.

Špecialista správy energetických zariadení

Sledovanie a vyhodnocovanie parametrov činnosti energetického stroja z hľadisku výkonu, bezpečnosti, ekonomiky, ekológie, protipožiarnych zásad a pod. Zabezpečovanie nábehov, odstávok, premanipulácií a skúšok strojov a zariadení. Predchádzanie havarijným stavom strojov včasným zásahom do chodu zariadenia.

Energetik so zameraním na energetickú efektívnosť

Zabezpečovanie a koordinovanie odborných prehliadok, skúšok a opráv energetických zariadení. Zostavovanie plánov spotreby energií. Kontrolovanie racionálneho využívania energií v rámci spoločnosti. Vedenie evidencie spotreby energií jednotlivých úsekov spoločnosti. Navrhovanie opatrení zameraných na zníženie spotreby energií.

Systémový inžinier

Komunikovanie s klientmi s cieľom oboznámiť sa s ich požiadavkami na počítačový systém. Navrhovanie počítačových systémov. Komunikovanie s dodávateľmi hardvéru a softvéru. Vyberanie optimálneho hardvéru a softvéru pre navrhovaný počítačový systém.

Kde môžeš pracovať

Slovenské elektrárne
Energetická spoločnosť, ktorej náplňou činnosti je výroba elektrickej energie. Na Slovensku prevádzkuje dve jadrové, dve tepelné a 34 vodných elektrární
Hitachi Zosen Inova
Zelená technologická spoločnosť so sídlom v Zürichu je globálnym lídrom v riešeniach pre energetickú transformáciu a obehové hospodárstvo vrátane energie z odpadu a obnoviteľného plynu
Viessmann
Jedným z popredných výrobcov vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov.
Eustream
eustream, a.s. je dcérska spoločnosť SPP Infrastrucutre, a. s. a jej hlavným predmetom činnosti je tranzitná potrubná preprava zemného plynu cez územie Slovenska

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Bc. Patrik Beke

absolvent programu

Študijný program Energetické stroje a zariadenia som si vybral kvôli aktuálnosti energetickej situácie vo svete, keďže si myslím , že v tejto dobe absolventi tohto programu budú veľmi žiadaní. Samotný program splnil moje očakávania a cítim sa pripravený na riešenie reálnych úloh v energetickom priemysle.

Najviac ma bavil predmet Zdroje a premeny energie a predmety, ktoré boli zamerané na všeobecný prehľad v oblasti energetiky. V týchto predmetoch sme preberali aj aktuálnu geopolitickú situáciu z odbornejšieho pohľadu.

Mal som možnosť vidieť a uvedomiť si priamy vplyv konkrétnych poznatkov a vedomostí, ktoré som sa v predmetoch naučil.

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Ing. František Világi, PhD.

Tútor študijného programu
frantisek.vilagi@stuba.sk

Lepšie raz vidieť ako 100x počuť

Príď sa presvedčiť na vlastné oči

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Môžeš nám ale nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď ako to vypukne

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk

Podávanie prihlášok
spúšťame o...
dní
hodín
minút
sekúnd