Automobily a mobilné pracovné stroje - Študuj strojarinu

Študijný program

Automobily a mobilné

pracovné stroje

Zariadenia so zameraním na konštrukciu motorových vozidiel, spaľovacích motorov, alebo mobilných pracovných strojov

Prečo študovať tento študijný program?

Najnovšie poznatky, informácie, novinky a technológie z oblasti dopravných strojov a zariadení, s konkrétnym zameraním na konštrukciu motorových vozidiel, spaľovacích motorov, alebo mobilných pracovných strojov a metódy ich vývoja a inovácií.

Budeš využívať softvéry ako napr. CATIA, Ricardo Wave, ANSYS, Adams a pod. Bonusom je ich vyžitie v procese vzdelávania priamo pri riešení aktuálnych výskumných projektov, projektov praxe, alebo záujmových projektov ako sú Formula Student.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Konštruovanie
Spaľovacie motory
Hluk a vibrácie
Mobilné pracovné stroje

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Konštruktér

Vyvíjanie a konštruovanie 2D a 3D modelov motorových vozidiel a/alebo jeho súčastí, dielov a pod. v prostredí CAD softvéru podľa špecifikácií zákazníkov. Podrobovanie digitálnych 2D a 3D modelov analýzam. Zhotovovanie výkresovej a technickej dokumentácie. Konzultovanie a riešenie technických problémov s internými a externými zákazníkmi. Podieľanie sa na zavádzaní zmien do sériovej výroby.

Vývojár

Využívanie počítačových a matematických poznatkov pri navrhovaní, vyvíjaní a testovaní softvéru. Analyzovanie požiadaviek klientov, navrhovanie technických riešení. Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie. Vyvíjanie softvéru podľa požiadaviek klientov.

Projektový manažér

Zodpovedanie za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec. Definovanie cieľov projektu na základe požiadaviek spoločnosti. Vypracovávanie detailného harmonogramu prác. Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu.

Procesný inžinier

Zodpovedanie za implementovanie nových produktov v rámci závodu. Vypracovávanie detailnej výrobnej dokumentácie a pracovných postupov. Aktualizovanie výrobnej dokumentácie a pracovných postupov v prípade zmeny výrobného procesu. Zavádzanie nástrojov na zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu (napr. Six Sigma, Kaizen, Lean, poka-yoke a pod.). Znižovanie výrobných nákladov pri zachovaní požadovanej úrovne kvality.

Kde môžeš pracovať

ZF Slovakia
Koncern ZF je celosvetovo tretím najväčším dodávateľom pre automobilový priemysel. Na slovensku sa zaoberá výrobou spojok, dvojhmotových zotrvačníkov alebo technológiami tlmenia
Plastic Omnium
Francúzsky dodávateľ pre automobilový priemysel, ktorý sa špecializuje na výrobu a komercializáciu plastov.
Boge Elastmetall Slovakia
Trnavský výrobca silentblokov a plastových komponentov, ako napríklad pedálové súpravy, pre automobilky Porsche, Ferrari, Maserati, Volvo alebo Fiat
Škoda AUTO
Česká automobilka, ktorá má sídlo v meste Mladá Boleslav, vyrábajúca predovšetkým osobné automobily.

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Dominik Parajka

Bc. Dominik Parajka

absolvent programu

Keďže od malička ma bavia autá, rozmýšľal som, čo študovať, aby som sa im mohol naplno venovať. Tento odbor som si vybral, pretože som sa chcel dozvedieť čo najviac o fungovaní automobilov a dopravnej techniky.

Ako hlavný benefit vnímam získanie komplexného prehľadu o tom, ako funguje strojárenský priemysel, ale aj o tom, ako fungujú samotné automobily. Počas štúdia som sa naučil lepšie zamýšľať sa nad problémami a možnosťami ich riešenia. Rozvinul som svoje logické
uvažovanie, ale aj celkový prehľad o fungovaní sveta, nielen áut. Benefitom je určite aj možnosť získania dobre plateného pracovného miesta, ktoré má perspektívu do budúcnosti.

Aktuálne pokračujem v štúdiu na inžinierskom stupni študijného programu Automobily a mobilné pracovné stroje, zameranie Automobily.

Samuel Stas

Bc. Samuel Stas

absolvent programu

Študijný program Automobily a mobilné pracovné stroje som si vybral kvôli tomu, že ma od detstva zaujímala technika, rôzne stroje, ale najmä autá, ku ktorým som mal vďaka otcovi blízko. Chcel som študovať a zlepšovať sa v tom, čo ma baví, a preto som si vybral technický odbor so zameraním na automobily.

Samotný študijný program mi okrem získavania vedomostí z oblasti dopravnej techniky ponúka aj široký rozhľad a odborné poznatky z predmetov všeobecného technického vzdelania. Znamená to, že po absolvovaní sa môžem uplatniť v rôznych oblastiach strojárenského priemyslu.

Momentálne pokračujem v štúdiu na inžinierskom stupni na Strojníckej fakulte STU v Bratislave so zameraním na automobily a mobilné pracovné stroje.

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Ing. Carmen Schmidtová

Tútor študijného programu
carmen.schmidtova@stuba.sk

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk