Automatizácia a informatizácia strojov a procesov - Študuj strojarinu

Študijný program

Automatizácia a informatizácia

Strojov a procesov

Spoznáš moderný svet inteligentného priemyslu

Prečo študovať tento študijný program?

Získaš vedomosti z uvedených technických oblastí. Naučíš sa pochopiť podstatné fakty, pojmy a princípy z oblasti automatizácie a informatizácie v priemysle. V špecializovaných laboratóriách s moderným hardvérovým a softvérovým vybavením nadobudneš praktické skúsenosti. Môžeš získať aj jedinečné odborné certifikáty.

Tento program je zameraný na automatizáciu, riadenie strojov, technických systémov a procesov. Ale aj na návrh a komunikáciu informačných a riadiacich systémov, programovanie mikroprocesorových zariadení, ako aj robotizovaných technologických a výrobných procesov.
Spoznáš svet inteligentného priemyslu.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Mikroprocesorová technika
Počítačové siete
Informačné a riadiace systémy
Automatizácia a meranie

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

programátor priemyselných robotov

Vyvíjanie počítačových aplikácií a systémov zameranách na robotiku. Analyzovanie požiadaviek klientov, posudzovanie možných rizík a s tým spojených technických problémov. Podieľanie sa na vytváraní technických špecifikácií.

PLC programátor

Vyvíjanie, simulovanie, implementovanie a testovanie riadiacich programov pre PLC zariadenia. Nastavovanie PLC zariadení pri zmene výroby. Vytváranie vizualizácií technologického procesu pomocou špecializovaného softvéru. Diagnostikovanie porúch a ich odstraňovanie s dôrazom na minimalizovanie odstávok.

softvérový inžinier

Využívanie počítačových a matematických poznatkov pri navrhovaní, vyvíjaní a testovaní softvéru. Analyzovanie požiadaviek klientov, navrhovanie technických riešení. Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie. Vyvíjanie softvéru podľa požiadaviek klientov.

projektový manažér pre automatizáciu a robotiku

Zodpovedanie za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec. Definovanie cieľov projektu na základe požiadaviek spoločnosti. Vypracovávanie detailného harmonogramu prác. Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu.

Kde môžeš pracovať

Garrett - Advancing Motion
Svetový líder v návrhu a výrobe turbo-dúchadiel do malých aj veľkých automobilov.
Danfoss Power Solutions
Energeticky úsporné technológie umožňujú vytvárať inteligentné komunity a priemyselné oblasti s cieľom vyrábať zdravšiu a príjemnejšiu klímu v budovách a domácnostiach
Photoneo
Popredný poskytovateľ robotickej vízie a inteligencie. Výrobca svetovo-najpresnejšej 3D kamery
KUKA Slovakia
Jedným z popredních svetových špecialistov na robotiku, automatizáciu, logistiku a elektroniku

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Ing. Martin Németh

absolvent programu

Študijný odbor STAM som si vybral najmä preto, že už od malička som bol v kontakte s výrobnými technológiami v strojárskom priemysle a týmto smerom ma to „ťahalo“ aj po gymnáziu. Aktuálne pôsobím ako Projektový inžinier – konštruktér vo firme Sylex v Bratislave na oddelení opto-vláknových senzorov. Venujem sa návrhu a tvorbe technických riešení v 3D (SolidWorks) od samostatného dielu až po celú zostavu.
Zahŕňa to aj tvorbu a úpravu výkresovej dokumentácie pre výrobu CNC/3D tlač a následnú komunikáciu s dodávateľmi a tvorbu cenových ponúk.

V práci som využil poznatky z vysokej školy a praxe. Najmä v situáciách, kedy je potrebné zvoliť vhodnú technológiu výroby pre daný diel alebo vedieť, čo sa dá vyrobiť, resp. nedá.

Ak by som mal možnosť odkázať študentom jednu vetu a radu tak by to bolo:
„Keby to bolo ľahké, robil by to každý.“

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Ing. Lukáš Bartalský, PhD.

Tútor študijného programu
lukas.bartalsky@stuba.sk

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk