Automatizácia a informatizácia strojov a procesov - Študuj strojarinu

Študijný program

Automatizácia a informatizácia

Strojov a procesov

Spoznáš moderný svet inteligentného priemyslu

Prečo študovať tento študijný program?

Získaš vedomosti z uvedených technických oblastí. Naučíš sa pochopiť podstatné fakty, pojmy a princípy z oblasti automatizácie a informatizácie v priemysle. V špecializovaných laboratóriách s moderným hardvérovým a softvérovým vybavením nadobudneš praktické skúsenosti. Môžeš získať aj jedinečné odborné certifikáty.

Tento program je zameraný na automatizáciu, riadenie strojov, technických systémov a procesov. Ale aj na návrh a komunikáciu informačných a riadiacich systémov, programovanie mikroprocesorových zariadení, ako aj robotizovaných technologických a výrobných procesov.
Spoznáš svet inteligentného priemyslu.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Mikroprocesorová technika
Počítačové siete
Informačné a riadiace systémy
Automatizácia a meranie

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

programátor priemyselných robotov

Vyvíjanie počítačových aplikácií a systémov zameranách na robotiku. Analyzovanie požiadaviek klientov, posudzovanie možných rizík a s tým spojených technických problémov. Podieľanie sa na vytváraní technických špecifikácií.

PLC programátor

Vyvíjanie, simulovanie, implementovanie a testovanie riadiacich programov pre PLC zariadenia. Nastavovanie PLC zariadení pri zmene výroby. Vytváranie vizualizácií technologického procesu pomocou špecializovaného softvéru. Diagnostikovanie porúch a ich odstraňovanie s dôrazom na minimalizovanie odstávok.

softvérový inžinier

Využívanie počítačových a matematických poznatkov pri navrhovaní, vyvíjaní a testovaní softvéru. Analyzovanie požiadaviek klientov, navrhovanie technických riešení. Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie. Vyvíjanie softvéru podľa požiadaviek klientov.

projektový manažér pre automatizáciu a robotiku

Zodpovedanie za riadenie projektov od ich začiatku až po koniec. Definovanie cieľov projektu na základe požiadaviek spoločnosti. Vypracovávanie detailného harmonogramu prác. Riadenie, koordinovanie a motivovanie členov projektového tímu.

Kde môžeš pracovať

Garrett - Advancing Motion
Svetový líder v návrhu a výrobe turbo-dúchadiel do malých aj veľkých automobilov.
Danfoss Power Solutions
Energeticky úsporné technológie umožňujú vytvárať inteligentné komunity a priemyselné oblasti s cieľom vyrábať zdravšiu a príjemnejšiu klímu v budovách a domácnostiach
Photoneo
Popredný poskytovateľ robotickej vízie a inteligencie. Výrobca svetovo-najpresnejšej 3D kamery
KUKA Slovakia
Jedným z popredních svetových špecialistov na robotiku, automatizáciu, logistiku a elektroniku

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Ing. Martin Németh

absolvent programu

Študijný odbor STAM som si vybral najmä preto, že už od malička som bol v kontakte s výrobnými technológiami v strojárskom priemysle a týmto smerom ma to „ťahalo“ aj po gymnáziu. Aktuálne pôsobím ako Projektový inžinier – konštruktér vo firme Sylex v Bratislave na oddelení opto-vláknových senzorov. Venujem sa návrhu a tvorbe technických riešení v 3D (SolidWorks) od samostatného dielu až po celú zostavu.
Zahŕňa to aj tvorbu a úpravu výkresovej dokumentácie pre výrobu CNC/3D tlač a následnú komunikáciu s dodávateľmi a tvorbu cenových ponúk.

V práci som využil poznatky z vysokej školy a praxe. Najmä v situáciách, kedy je potrebné zvoliť vhodnú technológiu výroby pre daný diel alebo vedieť, čo sa dá vyrobiť, resp. nedá.

Ak by som mal možnosť odkázať študentom jednu vetu a radu tak by to bolo:
„Keby to bolo ľahké, robil by to každý.“

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Ing. Lukáš Bartalský, PhD.

Tútor študijného programu
lukas.bartalsky@stuba.sk

Lepšie raz vidieť ako 100x počuť

Príď sa presvedčiť na vlastné oči

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Podávanie prihlášok

spúšťame o...

dní
hodín
minút
sekúnd

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk

Môžeš nám ale nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď ako to vypukne