Aplikovaná mechanika a mechatronika - Študuj strojarinu

Študijný program

Aplikovaná mechanika a

mechatronika

Stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú prvky strojníctva, elektroniky a informatiky

Prečo študovať tento študijný program?

Naučíš sa riešiť pevnostné problémy, statickú, kinematickú, dynamickú a pevnostnú analýzu či analýzu životnosti strojov a konštrukcií. Budeš vedieť v praxi aplikovať metódu konečných prvkov a rôzne experimentálne metódy. Získaš odborné znalosti z mechatroniky, modelovania,
z hľadiska mechaniky, elektroniky aj informatiky.

Pevnostné a konštrukčné navrhovanie nosných častí konštrukcií. Simulovania tepelného namáhania, prúdenia, magnetického poľa. Softvéry ANSYS, ADAMS, LABVIEW, MATLAB, CATIA.
Optimálne riešenie prenosu dát v priemyselných systémoch. Programové riadenie mechanických procesov a robotov.

Forma štúdia

Bc.
Denná - prezenčná
Bc.
Denná - prezenčná

Čo sa na tomto programe naučíš?

Technická mechanika
Mechatronika
Automatizácia a meranie
Dynamika strojov

Na akých pracovných pozíciách sa uplatníš?

Aplikačný inžinier

Navrhovanie súčiastok, strojov, zariadení, automatizovaných zariadení, nástrojov a systémov pomocou špecializovaného softvéru. Komunikovanie s klientmi s cieľom zistiť ich potreby. Vypracovávanie analýz a odhadu nákladov. Oslovovanie výrobných spoločností v súvislosti s výrobou prototypov.

Manažér vývojových tímov

Zodpovedanie za činnosť celého IT oddelenia v rámci spoločnosti. Podieľanie sa na definovaní IT stratégie, politiky a procedúr spoločnosti. Plánovanie rozpočtu oddelenia, monitorovanie a schvaľovanie výdavkov. Riadenie, vedenie, motivovanie a hodnotenie podriadených pracovníkov.

Konštruktér

Navrhovanie nových výrobkov a zariadení. Určovanie materiálov, z ktorých sa majú vyrobiť, často tiež určovanie technológie, ktorou sa majú vyrobiť. Zhotovanie výrobnej dokumentácie - výkresy, 3d dáta. Kontrolovanie kompletnosti dodávaných dielov, zhodnosť s dokumentáciou, kvalitu.

Vývojár aplikačných systémov

Využívanie počítačových a matematických poznatkov pri navrhovaní, vyvíjaní a testovaní softvéru. Analyzovanie požiadaviek klientov, navrhovanie technických riešení. Vytváranie a udržiavanie technickej dokumentácie. Vyvíjanie softvéru podľa požiadaviek klientov.

Kde môžeš pracovať

Jaguar Land Rover Nitra
Jaguar Land Rover je najväčším automobilovým výrobcom vo Veľkej Británii, prináša technológie na výrobu luxusných vozidiel na svete značiek Jaguar a Land Rover
Volkswagen Group Bratislava
Najväčšia automobilová spoločnosť na Slovensku so závodmi v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, v Stupave, v Martine a v Košiciach
Slovnaft a.s. Bratislava
Rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy
Siemens Slovakia
Siemens patrí medzi najväčšie technologické firmy v Slovenskej republike a už viac ako 120 rokov je neoddeliteľnou súčasťou slovenského priemyslu a zárukou inovatívnych technológií.

Bonusy tohto študijného programu

Čo povedali o tomto študijnom programe študenti/absolventi?

Bc. Jozef Bezák

absolvent programu

Prečo som si vybral tento študijný program?

Na tomto študijnom programe som nezačínal. Na univerzitu som šiel z gymnázia, a keďže som toho veľa o strojárstve nevedel, výber programu bol pre mňa výstrelom do prázdna. O Aplikovanej mechanike a mechatronike som začal uvažovať v prvom ročníku na predmete Technická mechanika 1, kde sa preberá hlavne statika a úvod do kinematiky. Keď v druhom ročníku prišla dynamika a pružnosť a pevnosť, voľba bola jasná.

V čom vidím hlavné benefity tohto programu?

Za jeden z najväčších plusov tohto programu považujem šírku zamerania a zaujímavosť preberaného učiva. Vyzdvihnúť musím kvalitu výučby celej mechaniky, od statiky, kinematiky
cez dynamiku a pružnosť a pevnosť, kde veľakrát na hodinách preberáme príklady z praxe. Učitelia sú veľmi ústretoví a dbajú na to, aby úroveň výučby našich predmetov neklesala. Taktiež na tomto odbore nadobúdame znalosti z mechatroniky, elektroniky alebo únavy materiálov, ale nemusíte sa báť, aj keď vám elektrika úplne nevonia (ako napríklad mne), tak sa to dá zvládnuť. Veľkým benefitom je možnosť pracovných stáží v zahraničí na zaujímavých pozíciách, napríklad vo vývojovom centre BMW.

Kde práve pôsobím?

Momentálne som so svojimi dvoma spolužiakmi na vyššie spomínanej pracovnej stáži v BMW. Ďalší dvaja spolužiaci sú na pracovnej stáži na vojenskej univerzite, taktiež v Mníchove.
Vďaka tejto dlhodobej spolupráci, každý rok naši študenti obsadzujú veľmi zaujímavé pozície. Mnoho mojich predchodcov sa tu rozhodlo písať záverečné práce, zostať pracovať a dokončiť štúdium externe, alebo sa sem po skončení školy vrátili. Na záver by som povedal toľko, že aj napriek tomu, že štúdium na Aplikovanej mechanike a mechatronike nepratrí medzi tie jednoduchšie, svoju voľbu neľutujem. Vždy sa dá nájsť čas na voľnočasové aktivity, ako napríklad Beania, Prvákovica, Májovica, Fašiangovica a iné, ktoré pre náš organizuje milovaný Študentský cech strojárov.

Významní absolventi tohto študijného programu

Zaujalo ťa to?

Pridaj sa k nám

Ak máš otázky, napíš nám

Ing. Jana Harakaľová, PhD.

Tútor študijného programu
jana.harakalova@stuba.sk

Lepšie raz vidieť ako 100x počuť

Príď sa presvedčiť na vlastné oči

Stále nič? Mohli by ťa zaujať aj tieto programy...

Môžeš nám ale nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď ako to vypukne

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk

Podávanie prihlášok
spúšťame o...
dní
hodín
minút
sekúnd