Štipendium až 16 500 EUR - zostať študovať na Slovensku sa oplatí - Študuj strojarinu

Štipendium až 16 500 EUR – zostať študovať na Slovensku sa oplatí

Študuj strojné inžinierstvo v Bratislave - získaj štipendium až do výšky 16 500,- eur

Študuj strojné inžinierstvo v Bratislave – získaj štipendium až do výšky 16 500,- EUR

Rezort školstva poskytne štipendium 16 500 eur tým študentom, ktorí sa rozhodnú študovať v nedostatkových odboroch, ktoré trh práce výrazne potrebuje. Patrí medzi ne aj strojné inžinierstvo.

Ak sa prihlásiš na štúdium na Strojníckej fakulte STU, môžeš získať až 16 500 eur na 3 roky. Dôležité je, aby si sa v akademickom roku 2024/2025 rozhodol/rozhodla nastúpiť na štúdium.

Na Slovensku dlhodobo evidujeme nedostatočný počet zamestnancov v niektorých pracovných odvetviach. Strojárstvo rozhodne medzi tieto odvetvia patrí. Tento fakt potvrdzuje aj dopyt zamestnávateľov po absolventoch našej fakulty.

Vedenie ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže rozhodlo, že vytvorí v rámci osvedčenej štipendijnej schémy „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“ ďalšiu kategóriu. Popri dvoch kategóriách, ktoré poznáme aj z minulých rokov, bude navyše vybraných ďalších 400 najlepších úspešných uchádzačov, ktorí sa zapíšu na študijný program pripravujúci na nedostatkové povolania. Ministerstvu ide hlavne o motiváciu maturantov, aby išli študovať študijné odbory, ktoré vedia pomôcť trhu práce a spoločnosti na Slovensku.

Prihlášku si u nás môžeš podať do 30.4. 2024

Info o štúdiu a prečo študovať na Strojníckej fakulte STU v Bratislave nájdeš tu.

Viac informácií nájdeš aj na webe https://stipendia.portalvs.sk/.

Predregistruj
sa
Môžeš nám nechať svoj email a dáme ti vedieť hneď sa spustí podávanie prihlášok

Viac info o príjímacom konaní sa môžeš dozvedieť na sjf.stuba.sk