Víťazstvo v súťaži TECHFORUM 2022 - Študuj strojarinu