Hľadaj na stránkach

Strojárina budúcnosť

Viac ako 98 % absolventov našej strojárskej fakulty si nájde
dobre platenú prácu.
Priemerný plat nášho absolventa je 1000 EUR a viac.

DOBRE ROZMÝŠĽAJ ...

Strojárina ťa dobre pripraví pre život

U nás môžeš študovať v angličtine.
Ak chceš, časť štúdia absolvuješ v zahraničí.
Máš všetky možnosti, aby si rástol: odborné pracoviská a laboratóriá, študovne, možnosti športovať. Na internáte špičkový internet.
ČO VIAC SI PRIAŤ ...

Strojárina ti šancu


Prijmeme ťa podľa výsledkov, ktoré si dosiahol na strednej škole.
Ak ťa bavila matematika či fyzika, máš takmer isté, že sa sem dostaneš.
Strojáriny sa skutočne nemusíš báť...

  Kto sme

  Sme Strojnícka fakulta STU v Bratislave.
  Viac ako 70 rokov učíme strojárinu na Slovensku.
  Máme skvelé meno doma aj v zahraničí.
  Naši študenti dnes pracujú na špičkových miestach v najväčších strojárskych firmách. 
  2017 02 04 formula

  Chceš vedieť, prečo sa oplatí študovať u nás na Strojníckej fakulte?

  Viac o nás

  Novinky z blogu Študuj strojárinu

  Zaujíma ťa modelovanie a simulácia konštrukcií? Modelovanie a optimalizácia produktov? Tak poď na prednášku...

  Teraz pozor! Ak ťa baví modelovanie a simulácia konštrukcií, CAD systémy a zaujímaš sa o moderné, pevné a ľahké konštrukcie

  Zisti viac
  Štvrtá priemyselná revolúcia neobíde ani Slovensko

  Určite už každý z vás počul minimálne o dvoch priemyselných revolúciach.  Prvá priemyselná revolúcia priniesla civilizačné zmen

  Zisti viac
  Čo má spoločné pohárik alkoholu a prchavé uhľovodíky???

  Aj ty máš ten pocit, keď si treba po celom náročnom týždni aspoň cez víkend trochu vydýchnuť? Vedel si, že keď vybehneš s kamarátmi na jeden dri

  Zisti viac
  Každý študent na vysokej škole môže zmeniť svet

  Len nedávno drel lavice v prednáškových sálach Strojníckej fakulty ...  Dnes už pracuje pre spoločnosť Volkswagen a prednedávnom sa stal dokonca č

  Zisti viac

  Prečo práve naša fakulta je pravá

  Za nás hovoria čísla a fakty. Strojárska fakulta STU v Bratislave funguje už desaťročia a za tie roky si vybudovala unikátne renomé. Otázka neznie, prečo študovať strojárinu na STU ale skôr prečo ju neštudovať :-) 

   

   

  Skvelé uplatnenie

  Strojárska fakulta ti zabezpečí skvelú budúcnosť. Podľa prieskumu Sociálnej poistovňe naši absolventi priemerne zarábajú 1187 €. O našich absolventov sa firmy "bijú".

  Medzi nás sa dostaneš

  Prijmeme ťa podľa tvojich výsledkov na strednej škole. Ak ťa bavila matika či fyzika, máš výborný predpoklad dostať sa k nám. Zmaturuj a máš to u nás bez prijímačiek.
   

  Kariéra už počas školy

  Spolupracujeme s desiatkami špičkových priemyselných podnikov, univerzitami a rôznymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Pomôžeme ti plánovať a začať kariéru.  
   

  Študuj svetovo

  Strojárina je exkatná veda a jej zákony platia tu aj v USA či Japonsku. Môžeš sa ju učiť v angličtine. Potom sa uplatníš naozaj kdekoľvek, nielen na Slovensku.

  Choď do zahraničia

  Ak budeš študovať u nás, môžeš ísť študovať 1-2 semestre do zahraničia na tebou zvolenú európsku univerzitu. Ak máš záujem, my ťa podporíme.
   

  Fakulta, ktorá má meno

  Máme najdlhšiu históriu vo výučbe strojariny na Slovensku. Rešpektujú nás doma aj v zahraničí. Máme výborné postavenie v rebríčku slovenských fakúlt. Naše meno má jednoducho dobrý zvuk.

  Čo môžeš študovať na Strojníckej fakulte?

  Strojnícka fakulta STU má viac než 70 ročnú históriu vzdelávania a vyškolila mnoho odborníkov, ktorí sú známi doma aj v zahraničí. Strojárina je veľmi bohatá oblasť s množstvom rôznych smerov.

  Je iba na tebe, ktorý ti bude "srdcu najbližší" a vyberieš si ho.

   

  Ako medzi nás

  Dostať sa na štúdium na Strojárskej fakulte je skutočne jednoduché. Stačí ti, ak máš strojárinu rád a úspešne ukončíš strednú školu.

  Rozhodni sa čo najskôr, či chceš študovať na Strojárskej fakulte STU v Bratislave a prejdi si nasledovné kroky.

   

  workflow1

  Vyplníš tlačivo

  Vyplníš tlačivo, ktoré si stiahneš tu alebo kúpiš v ŠEVTe. Doručíš ho k nám na adresu, zaplatíš manipulačný poplatok.

  workflow2

  Zmaturuješ

  Po úspešnej maturite nám pošleš kópiu maturitného vysvedčenia na našu adresu. My ťa predbežne prijmeme a pošleme ti o tom vyrozumenie.

  workflow3

  Zapíš sa do 1. ročníka

  Zapíšeš sa do prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Urobíš tak 21.8 - 23.8.2017. My ti dáme Potvrdenie o zápise do prvého ročníka, ktorý zašleš do Sociálnej poisťovne.

  workflow4

  Si študent SJF. Gratulujeme :-)

  Splnil si všetky administratívne náležitosti a si riadnym študentom SjF. Ďalej sa riadiš pokynmi tvojich profesorov a študijného oddelenia.

  Úplné vysokoškolské vzdelanie

  Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave možeš študovať  v bakalárskych, inžinierskych aj doktorandských študijných odboroch. Môžeš tak dosiahnuť úplné vysokoškolské vzdelanie na jednej "alma mater".
  Vyber si oblasť strojáriny, ktorý ťa zaujíma a tvoji učitelia ťa dokážu ďalej zodpovednej usmerniť. Veď to majú všetko pod jednou strechou.

  • Bakalárske štúdium
  • titul: Bc.
  • trvá 3 roky
  • po ukončení SŠ s maturitou
  • základné vedomosti zo strojáriny
  • v praxi pracujem "pod dohľadom"
  • denná forma štúdia
  • v slovenčine alebo v angličtine
  • Viac informácií
  • Inžinierske štúdium
  • titul: Ing.
  • trvá 2 roky
  • po ukončení Bc. štúdia
  • odborník vo zvolenej oblasti
  • " READY for PRAX "
  • denná forma štúdia
  • v slovenčine alebo v angličtine
  • Viac informácií
  • Doktorandské štúdium
  • titul: PhD.
  • trvá 3 alebo 5 rokov
  • po ukončení Mgr./Ing. štúdia
  • príprava na vedecký výskum
  • najvyšší stupeň vzdelávania
  • interné alebo externé štúdium
  • v slovenčine alebo v angličtine
  • Viac informácií

   

  Jasnejšie?

  Naše skúsenosti

  Ak si chceš vybrať tú najlepšiu vysokú školu, malo by ťa v prvom rade zaujímať, aké uplatnenie budeš mať po doštudovaní. Veľa tvojich známych síce vyštudovalo "výšku", ale nakoniec robia niečo úplne iné. Toto sa ti po ukončení štúdia strojáriny pravdepodobne nestane. Naši absolventi majú skvelú budúcnosť a sú žiadaní nielen domácimi firmami, ale nachádzajú skvelé uplatnenie aj v zahraničí.

   

   

  našich absolventov pracuje v strojárstve

   

  našich absolventov by znovu študovali strojárinu

   

  našich absolventov si nájde uplatnenie

   

  sme dosiahli v prieskume perspektíva odboru štúdia

  Spoznajte našich absolventov

  Ing. Peter Staňák, PhD.

  Developent Engineer for FEM Simulatiions, Continental

  Absolvent nášho bakalárskeho štúdia Mecahtronika v roku 2007 a inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechanika ukončil 2009. Úspešne obhájil aj svoju doktorandskú prácu v odbore Aplikovaná mechanika a titul PhD. mu bol udelený v roku 2013. 

  Spoznajte našich absolventov

  Dr. Martin Dutko

  Riaditeľ produktov ROCKFIELD Software Ltd.

  Martin má inžiniersky titul (DIPL.ING.) a PhD. zo slovenských technickej univerzity (STU) v odbore Aplikovaná mechanika. Pracoval štrnásť rokov v akademickom svete, najprv na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a potom na katedre stavebnej mechaniky Swansea University vo Veľkej Británii. 

  Spoznajte našich absolventov

   Dr. MSc. Branislav Titurus, PhD.

   

  Prednáša na University of Bristol.

  Absolvent inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechanika. Úspešne obhájil aj svoju doktorandskú prácu v odbore Aplikovaná mechanika a titul PhD. mu bol udelený v roku 2003. Pôsobí na University of Bristol, Faculty of Engineering, Department of Aerospace Engineering, ako prednášajúci leteckej dynamiky.

  Spoznajte našich absolventov

  Ing. Ján Kosnáč, PhD.

  Business Development Manager, VICTORIAN ENERGY a.s.

  Absolvent inžinierskeho štúdia študijného programu Aplikovaná mechanika ukončil 2008. Úspešne obhájil aj svoju doktorandskú prácu v odbore Aplikovaná mechanika a titul PhD. mu bol udelený v roku 2013. 

  Spoznajte našich absolventov

  Ing. Vladimír Slezák

  Generálny riaditeľ Siemens

  Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita) v Bratislave, zameranie na stroje pre chemický a potravinársky priemysel. Pôsobil v spoločnostiach ako TECHNOPOL, a.s., a WAVO Trans, Schenck Slovakia, s.r.o.  či ABB Elektro, s.r.o.. V roku 1999 prešiel do spoločnosti Siemens s.r.o. kde sa v roku 2002 stal technickým riaditeľom a konateľom. Od decembra 2008 je jej generálnym riaditeľom a predstaviteľom koncernu Siemens AG na Slovensku.

  Spoznajte našich absolventov

  Ing. Igor Lengyel

  Zakladateľ a riaditeľ firmy NMS, s. r. o.,(NMS - Noncontact Measuring Systems)

  Absolvent Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v študijnom odbore spaľovacie motory. NMSspolupracuje so širokou škálou priemyselných podnikov - automobilkami, ich subdodávateľmi, s firmami z leteckého alebo chemického priemyslu. V spoločnosti Škoda-Auto napríklad aplikovala jednu z najvýraznejších inovácii - prvý skener na svete zabudovaný priamo vo výrobnej linke.

  Spoznajte našich absolventov

  Ing. Miroslav Havlík

  Riaditeľ firmy Evonik Fermas s.r.o.

  Vyštudoval Strojnícku fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita), špecializáciu Chemické a potravinárske stroje a zariadenia. V roku 2010 bol nominovaný na titul Manažér roka v ankete ekonomického týždenníka Trend.

  Vieš čo je nové na našom Facebooku ?


   

  ... TAK  KLIKNI...

  Blog

  Chceš vedieť, čo je nové v strojárine? Sleduj náš blog na dozvieš sa novinky zo sveta, čo letí na Slovensku a kopec zaujímavostí, ktoré si doteraz o strojárine ani netušil. Tak neváhaj a čekuj náš blog.

  Určite už každý z vás počul minimálne o dvoch priemyselných revolúciach.  Prvá priemyselná revolúcia priniesla civilizačné zmeny v 19-tom storočí. V druhej industriálnej revolúcii milióny ľudí doslova za noc vymenili svoje kone za autá ...
  Teraz pozor! Ak ťa baví modelovanie a simulácia konštrukcií, CAD systémy a zaujímaš sa o moderné, pevné a ľahké konštrukcie, máme pre teba super prednášku. Dozvieš sa tam napríklad ako sa modelujú a vznikajú produkty. Prednáška je prvou z celej rady populari
  Počuli ste o tepelnom čerpadle? Je to stroj, ktorý podobne ako solárne panely či veterná elektráreň pracuje s obnoviteľnými zdrojmi a vie vykúriť dom za smiešne peniaze. Oproti solárom, kde je jasné, že energia prichádza zo slnka je fungovanie tepelného čerpadla stále neuveriteľné a neznalý f
  Ak ťa baví matematika, fyzika a vôbec technika, máš na to, aby si svoju budúcnosť orientoval smerom k strojárine. Stredoškoláci, ak ste doteraz nerozhodnutí alebo ste iba nepodali prihlášky na vysokú školu, u nás máte čas iba do konca marca.
  V prvom rade čo je to dron? Definícia drona je jednoduchá - je to lietajúci bezpilotný prístroj. Dron je ovládaný na diaľku podobne ako detská helikoptéra. Oproti hračkám však dokáže riešiť vážne problémy ako pomoc pri katastrofách, kam sa nedostane človek, alebo vojenské o
  Aj ty máš ten pocit, keď si treba po celom náročnom týždni aspoň cez víkend trochu vydýchnuť? Vedel si, že keď vybehneš s kamarátmi na jeden drink a objednáš si najkvalitnejšiu, sedemkrát destilovanú vodku, tak za ňou je treba vidieť zase strojára? Že nie???
  Len nedávno drel lavice v prednáškových sálach Strojníckej fakulty ...  Dnes už pracuje pre spoločnosť Volkswagen a prednedávnom sa stal dokonca členom poroty, ktorá hodnotila stredoškolské projekty vo finále X. ročníka Strojárskej olympiády. 
  Aká je cesta kakaového bôbu k tabuľke lahodnej čokolády? Otázka, nad ktorou sa každý z nás aspoň raz zamyslel, no odpoveď bez hľadania len tak ľahko nenašiel. Aká však je tá cesta naozaj a prečo o nej chce písať srdcom strojár?

  NAPÍŠTE   NÁM


  1. Meno:(*)
   Please let us know your name.
  2. Email:(*)
   Please let us know your email address.
  3. Predmet správy:(*)
   Please write a subject for your message.
  4. Správa:(*)
   Prosím zanechajte svoju správu.

  KONTAKTNÉ   INFORMÁCIE

   

  Strojnícka fakulta
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava

   

  Ing. Lucia Ploskuňáková - 0917 822 007
  Mgr. Lucia Abrhanová - 0917 879 775

   


  info@studujstrojarinu.sk

   

  BUĎ   V   KONTAKTE

   

  Chceš vedieť, čo je nové na Strojníckej fakulte STU a ešte oveľa viac? Tak daj nám tvoj e-mail. Budeme ti posielať super novinky o strojárine a o tom, čo nového a dobrého sme pre teba pripravili. 

   

  1. Email:(*)
   Prosím uveďte vašu e-mailovú adresu.