online site builder

FME RACING TEAM

Súťažný Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Bol založený v roku 2012 pod záštitou Ústavu dopravnej techniky a konštruovania za účelom účasti na každoročnej medzinárodnej súťaži Shell Eco-marathon. 

Mobirise

Študenti Strojníckej fakulty STU v Bratislave majú jedinú úlohu - zostrojiť vozidlo budúcnosti, vyhovujúce najprísnejším kritériám európskej súťaže Shell Eco-marathon. Futuristický prototyp s minimálnou hmotnosťou a rozmermi prejde na 1 liter paliva až 400 km.

Mobirise

Model 2018

Pretekal na hlavnej súťaži v Londýne, ktorá sa konala 5. až 8. júla 2018

MODEL 2017

Istanbul 2017: prvé miesto v benzínovej kategórii.
Súťaž sa konala 22. až 24. septembra 2017 a súťažilo sa v 2 kategóriách pohonu: elektrickom a benzínovom

Rozmery: 2600 x 800 x 700 mm
Hmotnosť: 45 kg   
Pohon: Honda GX25
Riadenie: Pevná predná náprava
Karoséria: Uhlíkové vlákna v kombinácií s para-aramidovými (kevlar)  (cx = 0,14) 
Spotreba paliva: 377,51 km / 1l  

MODEL 2013 „BERTA“

Rozmery: 2570 x 1060 x 790 mm
Hmotnosť: 61 kg
Pohon: Honda GX35
Rám: Duralové profily
Riadenie: Bicyklové komponenty
Karoséria: Kombinácia laminátu, para-aramidových a uhlíkových vlákien
Spotreba paliva: 300 km / 1L 

Výroba

© Copyright 2018 FME Racing Team - All Rights Reserved
Webadmin/creator: Denis Gerhardt